Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 24
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(23:1) Boża jest ziemia i pełność jej, okrąg ziem i ❬wszytcy❭, jiż przebywają w niem. [2] »(23:2) Bo on na wodach założył jest ją i na rzekach nagotował jest ją. [3] »(23:3) Kto wstąpi na gorę bożą albo kto stanie na mieście świętem jego? [4] »(23:4) Niewinowaty rękama i czystego sierca, jenże nie wziął w prozność dusze swojej ani przysiągł jest w zdradzie bliźniemu swemu, [5] »(23:5) ten isty weźmie błogosławienie od Gospodna a miłosierdzie od Boga zbawiciela swego. [6] »(23:6) To jest pokolenie szukające Gospodna, szukające oblicza Boga Jakubowa. [7] »(23:7) Podnieście wrota, książęta, wasza i podźwignicie sie wrota wiekuja, a wnidzie krol sławy. [8] »(23:8) Ktory jest ten krol sławy? Gospodzin mocny i mogący, Gospodzin mogący w boju. [9] »(23:9) Podnieście wrota, książęta, wasza i podźwignicie sie wrota wiekuja, a wnidzie krol sławy. [10] »(23:10) Ktory jest ten krol sławy? Gospodzin mocy, on jest krol sławy. 
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl