Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 27
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(26:1) Gospodzin oświecenie moje i zbawienie moje, jegoż sie będę bać. (26:2) Gospodzin odjimca żywota mego, przed nimże będę drżeć. [2] »(26:3) Gdy sie bliżą ku mnie zawadce, bychą jedli mięso moje, (26:4) jiż mącą mie, nieprzyjaciele moji, ci sie rozniemogli są i spadli są. [3] »(26:5) Acz ustawią przeciwo mnie grody, nie będzie sie bać sierce moje. (26:6) Acz wstanie przeciwo mnie boj, w ten ja będę pwać. [4] »(26:7) Jednej prosił jeśm od Gospodna, tej będę dobywać, bych przebywał w domu bożem po wszytki dni żywota mego, (26:8) abych widzia❬ł❭ wolą bożą, bych nawiedził kościoł jego. [5] »(26:9) Bo skrył mie w przebytku swojem, w dzień złych zaszczycił mie we skryciu przebytku swego. (26:10a) W opoce powyszył mie, [6] »(26:10b) a ninie powyszył głowę moję nad nieprzyjacioły mojimi. (26:11) Obszedł jeśm i ofierował jeśm w przebytku jego, ofierę głośną piać będę i psalm mołwić będę Gospodnu. [7] »(26:12) Wysłuszaj, Gospodnie, głos moj, jimże jeśm wołał ku tobie, smiłuj sie nade mną i wysłuchaj mie. [8] »(26:13) Tobie rzekło jest sierce moje, szukało jest ciebie oblicze moje, oblicza twego, Gospodnie, będę dobywać. [9] »(26:14) Nie odwracaj oblicza twego ote mnie, nie odchylaj sie w gniewie od sługi twego. (26:15) Pomocnik moj jeś ty; nie ostawiaj mie ni wzgardzaj mie, Boże, zbawicielu moj. [10] »(26:16) Bo ociec moj i mać moja ostawili są mie, ale Gospodzin przyjął jest mie. [11] »(26:17) Zakon położ mi, Gospodnie, na drodze twej i nawiedzi mie na stdzę prawą prze nieprzyjaciele moje. [12] »(26:18) Nie dawaj mie w dusze zamącające mie, bo wstali są przeciwo mnie świadkowie krzywi i sełgała jest lichota sobie. [13] »(26:19) Wierzę widzieć dobra boża w ziemi żywących. [14] »(26:20) Czakaj Gospodna, mężnie czyń i postrobi sie sierce twoje, i cirzpi Gospodna. 
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl