Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(28:1) Przynieście Gospodnu syny boże, przynieście Gospodnu syny barańcze. [2] »(28:2) Przynieście Gospodnu sławę i cześć, przynieście Gospodnu sławę imieniu jego, prosicie Gospodna w domu świętem jego. [3] »(28:3) Głos boży nad wodami, Bog wielmnożstwa zagrzmiał jest, Gospo[spo]dzin na wodach wielikich. [4] »(28:4) Głos boży we czci, głos boży w wielebności. [5] »(28:5) Głos boży połamający cedry i złamie Gospodzin cedry libańskie. [6] »(28:6) I pomniejszy je jako cielca libańskiego, a miły jakoby synowie jednorożcow. [7] »(28:7a) Głos boży rozkrawający płomień ogienny, [8] »(28:7b) głos boży zbijający puszczą; i poruszy Gospodzin puszczą Kades. [9] »(28:8) Głos boży gotujący jelenie i zjawi łomy a w kościele jego wszytcy mowić będą sławę. [10] »(28:9) Gospodzin w powodziu bydlić ❬czyni❭ i siędzie Gospodzin krol na wieki. [11] »(28:10) Gospodzin cześć ludu swemu da, Gospodzin błogosławić będzie ludu swemu w pokoju. 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl