Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 3
«  Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gospodnie, przecz są sie rozpłodzili, jiż to mie mącą? Wiele jich wstaje przeciwo mnie. [2] »Wiele jich mołwi mojej duszy: Nie jest zbawienie jej w jej[o] Gospodnie. [3] »Ale ty, Gospodnie, przyjemca moj jeś, sława moja i powyszaję głowę moję. [4] »Głosem mojim ku Gospodnu wołał jeśm i wysłuszał mie z gory świętej swojej. [5] »Ja jeśm spał i naspał jeśm sie, i wstał jeśm, bo Gospodzin przyjął mie. [6] »Nie będę sie bać tysiąca luda ostąpających mnie. Wstań, Gospodnie, zbawiona mie uczyń, Boże moj! [7] »Bo jeś ty pobił wszystki przeciwiające sie mienie przez winy, zęby grzesznikow starł jeś. [8] »Boże jest zbawienie i nad ludem twojim pożegnanie twoje. 
«  Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl