Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 30
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(29:1) Powyszę cie, Gospodnie, bo jeś przyjął mie ani jeś ucieszył nieprzyjacioł mojich nade mną. [2] »(29:2) Gospodnie Boże ❬moj❭, wołał jeśm k tobie i uzdrowił jeś mie. [3] »(29:3) Gospodnie, wywiodł jeś od piekła duszę moję, zbawił jeś mie od zstąpających w doł. [4] »(29:4) Śpiewajcie Bogu, wszytcy święci jego, i spowiadajcie sie pamięci świątości jego. [5] »(29:5) Bo gniew w rozgniewaniu jego a żywot w woli jego. (29:6) Do wieczora przebędzie płacz, a do jutrznie wiesiele. [6] »(29:7) Ale ja rzekł jeśm w opłwitości mojej: Nie poruszon będę na wieki. [7] »(29:8) Gospodnie, w woli twojej dał jeś krasie mojej cześć. (29:9) Odwrocił jeś oblicze twoje ote mnie i uczynił jeśm sie smęcien. [8] »(29:10) K tobie, Gospodnie, wołać będę i Boga mego prosić będę. [9] »(29:11) Ktory użytek we krwi mojej, gdy zstąpię we skazę? (29:12) Aza spowiadać sie będzie tobie proch alboż zjawi prawdę twoję? [10] »(29:13) Usłyszał Gospodzin i slutował sie nade mną, Gospodzin sie uczynił pomocnik moj. [11] »(29:14) Obrocił jeś płacz moj w wiesiele mnie, skrajał jeś wor moj i ogarnął jeś mie wiesielim, [12] »(29:15) aby piała tobie sława moja a bych nie skruszon. Gospodnie Boże moj, na wieki spowiadać sie będę tobie. 
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl