Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 32
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(31:1) Błogosławieni, jichże są odpuszczony lichoty i jichże pokryci są grzechy. [2] »(31:2) Błogosławiony mąż, jemuż nie położył Bog grzecha ani jest w jego dusze zgłoba. [3] »(31:3) Bo jeśm milczał, zastarzały są sie kości moje, gdy jeśm wołał cały dzień. [4] »(31:4) Bo we dnie i w nocy uciążyła sie jest nade mną ręka twoja, obrocił jeśm sie w ubożstwie mojem, gdy sie syjdzie tarn. [5] »(31:5) Grzech moj znan ci jeśm uczynił a nieprawdy mojej nie skrył jeśm. (31:6) Rzekł jeśm: Spowiadać [sie] będę przeciwo mnie samego nieprawdę moję Gospodnu, a ty jeś opuścił lichotę grzecha mego. [6] »(31:7) Za to prosić cie będzie wszeliki święty w czas potrzebizny, (31:8) ale zaprawdę w powodź wod wiela ku Bogu sie snadź nie przybliżą. [7] »(31:9) Ty jeś utoka moja od zamętka mego, jeż ogarnął[o] mie; wiesiele moje, wyjmi mie od ostąpających mie. [8] »(31:10) Rozum ci dam i nauczę cie na drodze tej, po jejże będziesz chodzić, śćwirdzę na tobie oczy moje. [9] »(31:11) Nie bądźcie jako koń a muł, w jichże nie jest rozum. (31:12) W ogłowi i w uździe czeluści jich ściśni, jiż sie nie przybliżają k tobie. [10] »(31:13) Wiele biczow grzesznego, ale pwającego w Gospodna miłosierdzie ogarnie. [11] »(31:14) Wiesielcie sie w Gospodnie i radujcie sie, prawi, i sławicie sie, wszystcy prawego sierca! 
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl