Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(32:1) Wiesielcie sie, prawi, w Gospodnie! Prawym słusza pofała. [2] »(32:2) Spowiadajcie sie Gospodnu w gęśloch, w żałtarzu dziesiąci strun śpiewajcie jemu. [3] »(32:3) Pojcie jemu pienie nowe, dobrze śpiewajcie jemu głosem. [4] »(32:4) Bo prawe jest słowo gospodnowo i wszytka działa jego w wierze. [5] »(32:5) Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia bożego pełna jest ziemia. [6] »(32:6) Słowem bożym niebiosa są śćwierdzona a duchem ust jego wszytka moc jich, [7] »(32:7) zgromadzaję jako w pęchyrz wody morskie, kładę w skarbiech głębokości. [8] »(32:8) Boj sie Gospodna wszelika ziemia, ale od niego poruszą sie wszytcy przebywający na ziemi. [9] »(32:9) Bo on rzekł, i uczyniona są, on kazał, i stworzona są. [10] »(32:10) Gospodzin rozsypa radę ludzską, ale kazi myślenia ludzska i kazi rady książęce, [11] »(32:11) ale rada boża na wieki będzie, myślenia sierca jego w pokolenie i w pokolenie. [12] »(32:12) Błogosławiony lud, jegoż jest Gospodzin Bog jego, lud, jenże jest wybrał w dziedzicstwo sobie. [13] »(32:13) S nieba weźrzał Gospodzin, widział jest wszytki syny ludzskie. [14] »(32:14) Z nagotowanego przebytka swego weźrzał jest na wszytki, jiż przebywają na zi❬e❭mi, [15] »(32:15) jenże jest słożył obłaszcze sierca jich, jenże rozumie wszytka działa jich. [16] »(32:16) Nie zbawia sie krol przez wieliką cześć a obrzym nie będzie zbawion w mnożstwie mocy swojej, [17] »(32:17) łżywy koń ku zbawieniu, ale we mnożstwie mocy swojej nie będzie zbawion. [18] »(32:18) Owa oczy boże na ty, jiż sie jego boją, i w tych, jiż pwają na miłosierdzie jego, [19] »(32:19) aby wytargł ze śmierci dusze jich i karmił je w głodzie. [20] »(32:20) Dusza nasza cirzpi Gospodna, bo pomocnik i odjimca nasz jest, [21] »(32:21) bo w niem wiesielić sie będzie sierce nasze i w jego święte imię pwali jesmy. [22] »(32:22) Bądź miłosierdzie twoje, ❬Gospodnie❭, nad nami, jakoż pwali jesmy w cię. 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl