Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(35:1) Rze jest krzywy, aby [nie] zgrzeszył, sam w sobie: Nie bojaźni bożej przed oczyma jego, [2] »(35:2) bo lściwie czynił przed nim, naleziona bądź lichota jego na nienawiść. [3] »(35:3) Słowa ust jego lichota i leść; nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił. [4] »(35:4) Zgłobę myślił jest w łożu swojem, przystał wszej drodze niedobrej, ale złości nie jest nienawidział. [5] »(35:5) Gospodnie, na niebiesiech miłosierdzie twe a prawda twoja aż do obłokow. [6] »(35:6) Prawda twoja jako gory boże, sądowie twoji głębokości wiele. (35:7) Lud i kobyły zbawisz, Gospodnie. Jakoż jeś rozpłodził miłosierdzie twoje, Boże, [7] »(35:8) ale synowie ludzscy w pokryciu skrzydł twojich będą pwać. [8] »(35:9) Upojeni będą od żyzności domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napojisz je, [9] »(35:10) bo u ciebie jest studnia żywota a w twojej światłości uźrzymy świecę. [10] »(35:11) Rozszyrzy, Gospodnie, miłosierdzie twoje wiedzącym cie i sprawiedlność twą tym, jiż są prawego sierca. [11] »(35:12) Nie przychodzi mi noga pychy a ręka grzesznego nie ruszaj mie. [12] »(35:13) Tamo upadli są, jiż czynią lichotę, wygnani są ani mogli stać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl