Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) Nie chciej miłowan być we zło czyniących ani miłuj czyniące lichotę, [2] »(36:2) bo jako siano rychło zwiędną i jako kapusta zioł rychło spadną. [3] »(36:3) Pwaj w Gospodna a czyń dobrotę, a przebywaj na ziemi, i pastwion będziesz w bogacstwiech jego. [4] »(36:4) Kochaj sie w Bodze, a da-ć prośby sierca twojego. [5] »(36:5) Zjaw Gospodnu drogę twoję a pwaj weń, a onci uczyni. [6] »(36:6a) I wywiedzie jako światłość prawdę twoję a sąd twoj jako południe; [7] »(36:6b) poddaj sie Bogu i prosi jego. (36:7) Nie bądź miłowan w tem, jenże prześpieje na drodze swojej, w człowiece, jenże czyni krzywdy. [8] »(36:8) Zostań od gniewa i opuści rosierdzie, nie miłuj, aby zło płodził. [9] »(36:9) Bo jiż zło płodzą, wypędzeni będą, ale cirzpiący Gospodna, ci przebywać będą na ziemi. [10] »(36:10) I jeszcze malutko, eż nie będzie grzesznik, i szukać będziesz miasta jego, a nie najdziesz. [11] »(36:11) Ale śmierni będą dziedzicmi ziemie i kochać sie będą w mnożstwie pokoja. [12] »(36:12) Chować będzie grzeszny prawego i skrżytać będzie nań zęby swymi. [13] »(36:13) Ale Gospodzin naśmiewać sie będzie jemu, bo przeźrzał, iże przydą dniowie jego. [14] »(36:14) Miecz wyjęli są grzeszni, nawiedli łęczyszcze swoje, (36:15) abychą zdradzili ubogiego i nieimającego, bychą umęczyli imające prawa sierca. [15] »(36:16) Miecz jich wnidź w sierca jich a łęczyszcze jich złomiono bądź. [16] »(36:17) Lepiej jest malutko prawemu nad grzesznych bogacstw wiela. [17] »(36:18) Bo ramiona grzesznych starta będą, ale prawe poćwierdza Gospodzin. [18] »(36:19) Znaje Gospodzin drogę niepokalanych a dziedzina jich na wieki będzie. [19] »(36:20a) Nie będą osromoceni we zły czas i we dni głodne nasyceni będą. [20] »(36:20b) ❬Bo grzesznicy zaginą❭, (36:21) nieprzyjaciele zaprawdę boży, nagle gdy będą poczczeni i powyszeni, schodząc, jako dym schodzi. [21] »(36:22) Zajmie grzeszny, a nie zapłaci, ale prawy smiłuje sie i odpłaci. [22] »(36:23) Bo błogosławiający jemu bydlić będą na ziemi, ale źle mołwiący jemu zaginą. [23] »(36:24) U Gospodna chod człowieczy sprawion będzie a drogę pokoja będzie chcieć. [24] »(36:25) Gdy upadnie, nie zarazi sie, bo Gospodzin podkłada swoję rękę. [25] »(36:26) Młod jeśm ❬był❭, a już jeśm sie zstarzał ani jeśm widział prawego odrzucona, ani siemię jego szukając chleba. [26] »(36:27) Wszego dnia smiłuje sie i pożycza a plemię jego w ❬b❭łogosławieniu będzie. [27] »(36:28) Odkłoń sie od złego a czyń dobre i bydli na wieki wiekom, [28] »(36:29) bo Gospodzin miłuje sąd i nie ostawi świętych swojich, na wieki zachowani będą. (36:30) Krzywi pokaźnieni będą a siemię niemiłościwych zaginie, [29] »(36:31) ale prawi bydlić będą na ziemi i przebywać będą na wieki wiekom na niej. [30] »(36:32) Usta prawego myślić będą mądrość a język jego mołwić będzie sąd. [31] »(36:33) Zakon Boga jego w siercu ❬jego❭ i nie zdradzony będą chodowie jego. [32] »(36:34) Znamiona grzeszny prawego i szuka umorzyć ji, [33] »(36:35) ale Gospodzin nie ostawi jego w ręku jego ani potępi jego, gdy będzie przysądzon onemu. [34] »(36:36) Czakaj Gospodna a strzeży drogi jego, i powyszy cie, aby dziedzicstwem uchwacił ziemię; gdy ginąć będą grzeszni, uźrzysz. [35] »(36:37) Widział jeśm niemiłościwego nadpowyszonego i podniesionego jako cedry libańskie [36] »(36:38) i szedł jeśm, i owa nie było go, szukał jeśm jego, a nie jest naleziono miasto jego. [37] »(36:39) Strzegł jeśm bezwiństwa a widział jeśm prawdę, bo są ostatkowie człowiekowi cichemu, [38] »(36:40) ale nieprawdziwi skażeni będą, pospołu ostatkowie niemiłościwych zginą. [39] »(36:41) Ale zbawienie prawych od Gospodna i zaszczytca jich jest w czas zamącenia. [40] »(36:42) I pomoże jim Gospodzin, i wywoli je, i wyjmie je od grzesznikow, i zbawi je, bo są pwali weń. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl