Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 40
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(39:1) Czakaję czakał jeśm Gospodna i usłyszał mie, (39:2a) i wysłuszał prośby moje, [2] »(39:2b) i wywiodł mie jest z jeziora nędze i ze błota drożdży, (39:3) i postawił jest na opoce nogi moje, i naprawił jest chody moje, [3] »(39:4) i wpuścił w usta moja pienie nowe, piastnkę Bogu naszemu. (39:5) Uźrzą mnodzy i będą sie bać, i będą pwać w Gospodna. [4] »(39:6) Błogosławiony mąż, jegoż jest imię gospodnowo nadzieja jego i nie glądał jest na prozności i na wściekania krzywa. [5] »(39:7) Mnogie uczynił jeś ty, Gospodnie Boże, dziwy twoje a w myślach twojich nie jest, kto by był rowiennik tobie. (39:8) Zjawił jeśm i mołwił jeśm; rozmnożyli są sie na❬d❭ czysło. [6] »(39:9) Obietnice i modły ❬nie❭ chciał jeś, ale uszy dokonał jeś mnie. (39:10a) Ofiary i za grzech nie żądał jeś; [7] »(39:10b) tegdy jeśm rzekł: Owam przyszedł. (39:11a) W głowie ksiąg pisano jest o mnie; [8] »(39:11b) bych uczynił wolą twoję, Boże moj, chciał jeśm, a zakon twoj pośrzod sierca mego. [9] »(39:12) Zjawił jeśm sprawiedlność twoję w kościele wielikiem, owa warg mojich nie zapowiem; Gospodnie, ty wiesz. [10] »(39:13) Sprawiedlności twojej nie skrył jeśm w siercu mojem, prawdę twoję i zbawienie twoje mołwił jeśm. (39:14) Nie skrył jeśm miłosierdzia twego a prawdy twojej od rad wiela. [11] »(39:15) Ale ty, Gospodnie, niedaleko czyń slutowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja weżdy przymowała jesta mnie. [12] »(39:16) Bo ogarnęła są mie zła, jimże nie czysła, połapiły są mie lichoty moje a nie mogł jeśm, bych widział. (39:17) Rozmnożyły są sie nad włosy głowy mojej i sierce moje ostawiło jest mie. [13] »(39:18) Lubo bądź tobie, Gospodnie, aby wytargł mie; Gospodnie, ku pomożeniu mnie weźrzy! [14] »(39:19) Osromoceni i zasromani bądźcie pospołu, jiż szukają dusze mojej, bychą odjęli ją. (39:20) Obroceni bądźcie opak i zasromani bądźcie, jiż chcą mego złego. [15] »(39:21) Noście rychło gańbę swoję, jiż to mołwią mnie: Aj! ej! [16] »(39:22) Wiesielcie sie i radujcie sie nad tobą wszystcy szukający ciebie i mołwcie wszegdy: Powyszon bądź Gospodzin, jiż miłują zbawienie twoje. [17] »(39:23) Ja wiem żebrak jeśm i ubogi, Gospodzin częsty jest mnie. (39:24) Pomocnik moj i zaszczytca moj ty jeś; Boże moj, nie mieszkaj. 
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl