Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 41
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(40:1) Błogosławiony, jenże rozumie na potrzebująjącego i ubogiego; we zły dzień wywoli ji Gospodzin. [2] »(40:2) Gospodzin schowa ji i ożywi ji, i błogosławiona uczyni ji na ziemi, i nie da jego w duszę nieprzyjacielow jego. [3] »(40:3) Gospodzin pomoc przynieś jemu na łożu boleści jego; wszystkę jego pościelą przewrocił jeś w niemocy jego. [4] »(40:4) Ja rzekł jeśm: Gospodnie, smiłuj sie nade mną, uzdrow duszę moję, bo zgrzeszył jeśm tobie. [5] »(40:5) Nieprzyjaciele moji mołwili są zła mnie: Gdy umrze i zginie imię jego? [6] »(40:6) Aczli je wszedł, eżby uźrzał, prozność jest mołwił, sierce jego zgromadzało lichotę sobie, (40:7) wyszedw na dwor i mołwił też iste. [7] »(40:8) Przeciwo mnie szeptali są wszystcy nieprzyjacielowie moji, przeciwo mnie myślili są zła mnie. [8] »(40:9) Słowo liche postawili są przeciwo mnie: Azaliwiem, jen śpi, nie przyłoży, aby wstał? [9] »(40:10) Bowiem człowiek pokoja mego, w jegoż jeśm pwał, jenże jadł chleby moje, uwieliczył na mię zdradę. [10] »(40:11) Ty wiem, Gospodnie, slutuj ❬sie❭ nade mną i wskrzesi mie, i odpłacę jim. [11] »(40:12) W tem poznał jeśm, iż jeś chciał mnie, bo nie będzie sie wiesielić nieprzyjaciel moj nade mną. [12] »(40:13) Mnie wiem prze przezwiństwo przyjął jeś i stwirdził jeś mie w obeźrzeniu twojem na wieki. [13] »(40:14) Błogosławiony Gospodzin Bog Israhel od wieka i na wieki. Stań sie! Stań sie! 
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl