Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 44
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(43:1) Boże, uszyma naszyma słyszeli jesmy, oćcowie naszy zwiastowali nam (43:2) działo, jeż uczynił jeś we dnioch jich i we dnioch starych. [2] »(43:3) Ręka twoja rozegnała jest lud i wszczepiła jest je, udręczył jeś lud i wygnał jeś je. [3] »(43:4) Ani wiem w mieczu swojem są osiedli ziemię a ramię jich nie zbawiło jich, (43:5) ale prawica twoja i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, bo jeś lub był w nich. [4] »(43:6) Ty jeś sam krol moj i Bog moj, jenże każesz zbawienia Jakob. [5] »(43:7) W tobie nieprzyjaciele nasze rozwiejemy rogiem i w imieniu twojem wzgardzimy wstające na nas. [6] »(43:8) Bowiem nie w łęczysko moje będę pwać a miecz moj nie zbawi mie. [7] »(43:9) Zbawił jeś wiem nas od udręczających nas i nienaźrzących nas osromocił jeś. [8] »(43:10) W Bodze chwaleni będziem wszego dnia i w imieniu twojem spowiadać sie będziem tobie na wieki. [9] »(43:11) Ninie wiem otegnał i osromocił jeś nas a nie wynidziesz, Boże, we czciach naszych. [10] »(43:12) Obrocił jeś ❬nas❭ opak po naszych nieprzyjacielech, a jiż są nienaźrzeli nas, chwatali są sobie. [11] »(43:13) Dał jeś nas jako owce karm i w lud rozproszył jeś nas. [12] »(43:14) Przedał jeś lud twoj przez myta i nie było mnożstwa w mia❬na❭ch jich. [13] »(43:15) Położył jeś nas w przekorę sąsiadom naszym, kłam i naśmiewanie tym, cso są w okolicy naszej [są]. [14] »(43:16) Położył jeś nas w podobieństwo luda, pochwiejanie głowy w ludzioch. [15] »(43:17) Wszego dnia sromota moja przeciwo mnie jest i osromocenie oblicza mego pokryło jest mnie [16] »(43:18) od głosa urągającego i odmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i naśladującego. [17] »(43:19) To wszytko przyszło jest na nas anismy zapomnieli ciebie i źle nie czynili jesmy w zakonie twojem. [18] »(43:20) I nie odeszło zasię sierce nasze, i odchylił jeś stdze nasze od drogi twojej, [19] »(43:21) bo uśmierzył jeś nas w mieście udręczenia i pokrył jest nas cień śmierci. [20] »(43:22) Acz zapomnieli jesmy imię Boga naszego i acz rozszyrzyli jesmy ręce nasze ku bogu cudzemu, [21] »(43:23) wszako Bog szukać będzie tych? On wiem wie skrycia sierca. [22] »(43:24) Bo prze cię morzymy sie wszystek dzień, mnimani jesmy jako owce pobite. [23] »(43:25) Wstań! Czemu zasypiasz, Gospodnie? Wstań i nie odganiaj do końca. [24] »(43:26) Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz ubożstwa naszego i zamętka naszego? [25] »(43:27) Bo uśmierzyła sie jest w prosze dusza nasza, smarszczył sie jest na ziemi brzuch nasz. [26] »(43:28) Wstań, Gospodnie, wspomoży nas i zbaw nas prze imię święte twoje! 
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl