Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 47
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(46:1) Wszystcy ludzie kleszczycie rękama, śpiewajcie Bogu w głosie wiesiela, [2] »(46:2) bo Gospodzin wysoki, groźny, krol wieliki nade wszę ziemię. [3] »(46:3) Podał jest lud pod nas a pogany pod nogi nasze. [4] »(46:4) Wybrał jest nam dziedzinę swoję, cudność Jakob, jąż miłował. [5] »(46:5) Wstąpił jest Bog w pieniu a Gospodzin w głosie trąby. [6] »(46:6) Śpiewajcie Bogowi naszemu, śpiewajcie, śpiewajcie krolowi naszemu, śpiewajcie, [7] »(46:7) bo krol wszej ziemie Bog, śpiewajcie mądrze! [8] »(46:8) Krolewał Bog nad ludem, Bog siedzi na stolcu świętem swojem. [9] »(46:9) Książęta ludzi sebrali są sie z Bogiem Abraham, bo bogowie mocni ziemie wielmi są sie wznieśli. 
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl