Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 48
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(47:1) Wieliki Gospodzin i chwalny barzo w mieście Boga naszego, na gorze świętej jego. [2] »(47:2) Zakładana jest wiesielim wszelikiej ziemie gora Syjon, boki połnocy, miasto krola wielikiego. [3] »(47:3) Bog w domu jego poznan będzie, gdy przymie ją. [4] »(47:4) Bo owa krolowie sebrali są sie, seszli są sie w jedno. [5] »(47:5a) Oni wid❬z❭ąc tako dziwowali są sie, zamącili są sie i poruszyli są sie, [6] »(47:5b) drżenie popadło je, (47:6a) tamo boleści jako odmładzających. [7] »(47:6b) W duchu silnem zetrzesz łodzie tarskie. [8] »(47:7) Jako jesmy słyszeli, tako jesmy widzieli w mieście gospodnowem czci, w mieście Boga naszego; on założył je na wieki. [9] »(47:8) Przyjęli jesmy, Boże, miłosierdzie twoje weśrzod kościoła twego. [10] »(47:9) Podług imienia twego, Boże, tako i chwała twoja w kraje ziemie; prawoty pełna jest prawica twa [do krajow ziemie pełna jest prawica twa]. [11] »(47:10) Wiesiel sie gora Syjon i radujcie sie cory Juda prze sądy twoje, Gospodnie. [12] »(47:11) Ogarńcie Syjon i obłapcie ją, powiadajcie w wieżach jej! [13] »(47:12) Położcie sierca wasza we czci jej i rozdzielajcie domy jej, byście powiadali w pokoleniu jinem. [14] »(47:13) Bo tu jest Bog, Bog nasz na wieki ❬i na wieki wiekom❭, on będzie oprawiać nas na wieki. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl