Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(49:1) Bog, bogow Gospodzin, mołwił jest i wezwał ziemię (49:2a) od słuńca wschoda aż do zachoda. [2] »(49:2b) Od Syjon wielebność krasy jego. [3] »(49:3) Bog nasz jawnie przydzie, Bog nasz, i nie będzie milczeć. (49:4) Ogień w obeźrzeniu jego sie zażże a w okrędze jego burza groźna. [4] »(49:5) I przyzwał niebo s wirzchu i ziemię obeźrzeć lud swoj. [5] »(49:6) Zgromadzajcie jemu święte jego, jiż obrządzają zakon ❬jego❭ na ofierę. [6] »(49:7) I wzwiastują niebiosa sprawiedlność jego, bo Bog sędzią jest. [7] »(49:8) Słuchaj, lud moj, a będęć mołwić, Israhel, i świadczyć będę tobie: Bog, Bog twoj ja jeśm. [8] »(49:9) Nie w ofierze twojej karać będę cie, bo ofertorzyje twoje w obeźrzeniu mojem są zawżdy. [9] »(49:10) Nie wezmę z domu twego cieląt ani z stad twych kozłow, [10] »(49:11) bo moja są wszystka źwierzęta lasow, kobyły na gorach i wołowie. [11] »(49:12) Poznał jeśm wszystki ptaki niebiesskie i cudność rolej se mną jest. [12] »(49:13) Acz mi będzie chcieć sie jeść, nie powiem tobie, bo moj jest okrąg świata i pełność jego. [13] »(49:14) Aza jeść będę mięso bykow albo krew kozłową pić będę? [14] »(49:15) Ofieruj Bogu ofierę chwały i wracaj Wirzchniemu obietnice twoje, [15] »(49:16) i wzowi mie w dzień zamęta, a wytargnę ciebie i poczcisz mnie. [16] »(49:17) Ale grzesznemu rzekł Bog: Czemu ty wypowiadasz sprawiedlności moje ❬i bierzesz❭ obrząd moj prze usta twoja? [17] »(49:18) Ty zaprawdę nienaźrzał jeś czci i porzucił jeś mołwy moje zasię. [18] »(49:19) Gdy jeś widział złodzieja, bieżał jeś s nim i z cu❬dzo❭łożcami część twoję kładł jeś. [19] »(49:20) Usta twoja opłwita była zgłoby a język twoj śpiewał jest leść. [20] »(49:21) Siedząc przeciwo bratu twemu mołwił jeś i przeciwo synowi macierze twojej kładł jeś szkodę; to jeś czynił, a ja jeśm milczał. [21] »(49:22) Wnimał jeś źle, iże będę tobie podobny; karać cie będę i postawię przeciw tobie oblicze twoje. [22] »(49:23) Rozumiejcie temu, jiż zapominacie Boga, być niekiedy nie połapił, a nie będzie, jenże by odjął. [23] »(49:24) Ofiera chwały poczci mie, a tamo droga, jąż pokażę jemu zbawienie boże. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl