Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(50:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego (50:2) i podług mnożstwa lutowania twego zgładź lichotę moję! [2] »(50:3) Dalej omyj mie od lichoty mojej i od grzecha mego oczyści mie, [3] »(50:4) bo lichotę moję ja poznawam i grzech moj przeciwo mnie jest zawżdy. [4] »(50:5) Tobie samemu zgrzeszył jeśm i złe przed tobą czynił jeśm, by sprawion w mołwach twojich, i przemożesz, gdy cie sądzą. [5] »(50:6) Bo owa w lichocie począł jeśm sie i w grzeszech poczęła mie mać moja. [6] »(50:7) Owa wiem prawdę miłował jeś, niepewne i tajemne mądrości twojej zjawił jeś mnie. [7] »(50:8) Okropisz mie, Gospodnie, izopem, i oczyszczon będę, omyjesz mie, i nad śnieg ubielon będę. [8] »(50:9) Słuchowi memu dasz radość i wiesiele i radować sie będą kości uśmierzone. [9] »(50:10) Otewroci lice twoje od grzechow mojich i wszytki lichoty moje zgładź! [10] »(50:11) Sierce czyste stworz we mnie, Boże, i duch prawy wznowi we czrzewiech mych! [11] »(50:12) Nie odrzucaj mnie od lica twego i ducha świętego twego nie otejmuj ote mnie. [12] »(50:13) Wroci mnie wiesiele zbawienia twego i duchem przednim śćwirdzi mie! [13] »(50:14) Nauczę liche drogam twym a niemiłościwi ku tobie sie obrocą. [14] »(50:15) Zbaw mie ode krwi, Boże, Boże zbawienia mego, i wiesielić będzie język moj sprawiedlność twoję. [15] »(50:16) Gospodnie, wargi moje otworz, a usta moja zjawią chwałę twoję, [16] »(50:17) boby był chciał ofiarę, dałbych był owszem; ofierami nie będziesz sie kochać. [17] »(50:18) Ofiera Bogu duch smęcony; sierca skruszonego i uciszonego, Boże, nie wzgardzisz. [18] »(50:19) Dobrotliwie uczyń, Gospodnie, w dobrej woli twej Syjon, aby sprawiony mury jerusalemskie. [19] »(50:20) Tegdy przymiesz ofiarę sprawiedlności, modły i ofiary, tegdy włożą na twoj ołtarz cieląt. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl