Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 60
«  Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(59:1) Boże, odpędził jeś nas i skaził jeś nas, rozgnie❬wał❭ jeś sie i slutował jeś sie nam. [2] »(59:2) Poruszył jeś ziemię i zamącił jeś ją; uzdrow skruszenia jej, bo poruszyła sie jest. [3] »(59:3) Pokazał jeś ludu twojemu twarda, napojił jeś nas winem skruszenia. [4] »(59:4) Dał jeś bojącym sie ciebie znamię, bychą uciekali od oblicza łęczyska. [5] »(59:5) Bychą zbawieni byli mili twoji, zbaw prawicą twoją i wysłuchaj mie. [6] »(59:6) Bog mołwił jest w świętem swojem: Wiesielić sie będę i rozdzielę Sycymę, i nizinę stanow rozmierzę. [7] »(59:7) Moj jest Galaad i moj jest Manasses, a Efrajim moc głowy mojej. (59:8a) Juda krol moj, [8] »(59:8b) Moab garniec nadzieje mojej. (59:9) W Idumeją wściągnę obow moję, mnie cudzoziemcy poddani są. [9] »(59:10) Kto przewiedzie mnie do miasta murowanego? Kto przewiedzie mnie aż do Idumejej? [10] »(59:11) Wszako ty, Boże, jenże jeś odpędził nas, i nie wynijdziesz, Boże, we czciach naszych? [11] »(59:12) Daj nam pomoc z zamętka, bo prozne zbawienie człowiecze. [12] »(59:13) W Bodze uczynimy cześć, a on ku niczeprzywiedzie zamącające nas. 
«  Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl