Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 61
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(60:1) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, rozumiej modlitwie mojej! [2] »(60:2) Od końcow ziemie ku tobie jeśm wołał, gdy sobie styskowało sierce moje; na skale powyszył jeś mie. [3] »(60:3) Przewiodł jeś mie, iże uczynił jeś sie nadzieja moja, wieża mocy od lica nieprzyjacielowa. [4] »(60:4) Przebywać będę w przebytce twojem na wieki, zaszczycon będę od pokrycia skrzydł twojich. [5] »(60:5) Bo ty, Bog moj, wysłuchał jeś modlitwę moję, dał jeś dziedzinę bojącym sie imienia twego. [6] »(60:6) Dni na dni krolowy nadłożysz, lata jego aż do dnia pokolenia i pokolenia. [7] »(60:7) Przebywa na wieki w obeźrzeniu bożem [na wieki]. Miłosierdzia a prawdy jego kto będzie szukać? [8] »(60:8) Tako psalm mowić będę imieniu twemu na wieki wiekom, bych wrocił obietnice moje ote dnia do dnia. 
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl