Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 62
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(61:1) Wszako Bogu poddana będzie dusza moja? Od niego wiem zbawienie moje. [2] »(61:2) Bo i on Bog moj i zbawiciel moj, przyjemca moj, nie poruszon będę więcej. [3] »(61:3) Bo dokąd poruszacie sie na człowieka? Zabijacie sie wszystcy wy jako ścienie nakłonionej i ogrodzeniu wypędzonemu. [4] »(61:4) Wszako zaprawdę myto moje myślili są odpędzić; bieżał jeśm w łaczności picia; usty swymi błogosławiachą, a siercem swym poklinachą. [5] »(61:5) Wszako zaprawdę Bogu posłuszna bądź dusza moja, bo od niego śmiara moja. [6] »(61:6) Bo on Bog moj jest i zbawiciel moj, pomocnik moj; nie wynidę. [7] »(61:7) W Bodze zbawienie moje, sława moja, Bog pomocy mojej a nadzieja moja w Bodze jest. [8] »(61:8) Pwajcie weń wszelikie sebranie ludzi, wylejcie przed nim sierca wasza, bo Bog pomocnik nasz na wieki. [9] »(61:9) Wszako zaprawdę proźni synowie ludzszczy, łżowie synowie ludzszczy w wagach, bychą obłudzili oni z prozności w toż jistne. [10] »(61:10) Nie chciejcie pwać w lichoty a łupu nie żędajcie; bogacstwa acz będą p❬rz❭ychodzić, nie przykładajcie sierca. [11] »(61:11a) Jedną mołwił jest Bog, dwoje to słyszał jeśm, iż moc boża jest, [12] »(61:11b) i tobie, Gospodnie, miłosierdzie, bo wrocisz każdemu podług dział jego. 
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl