Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 63
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(62:1) Boże, Boże moj, k tobie za światła czuję. (62:2) Żądała ciebie dusza moja, kako rozliczycie tobie ciało moje. (62:3a) W ziemi pustej i na drodze przezwodnej, [2] »(62:3b) tako w świętem pokazał jeśm sie tobie, bych widział cześć twoję i sławę twoję. [3] »(62:4) Bo lepsze jest miłosierdzie twoje nad żywoty, wargi moje chwalić cie będą. [4] »(62:5) Tako błogosławić cie będę w żywocie mojem i w imię twoje wzniosę ręce moje, [5] »(62:6) jako tuku i tłustości napełniona bądź dusza moja a wargami wiesiela chwalić będą usta moja. [6] »(62:7a) Tako pamięcien jeśm był cie na postłaniu mojem, w jutrzni będę myślić w tobie, [7] »(62:7b) bo jeś był pomocnik moj (62:8a) i pod pokrycim krzydł twojich wiesielić sie będę; [8] »(62:8b) przystała jest dusza moja za tobą, mnie jest przyjęła prawica twoja. [9] »(62:9a) Oni zaprawdę po proźnicy szukali są dusze mojej, wnidą w niskości ziemie, [10] »(62:9b) dani będą w ręce miecza, części liszek będą. [11] »(62:10) Krol zaprawdę wiesielić sie będzie w Bodze, chwaleni będą wszystcy, jiż przysięgają w niem, bo zatkana są usta mołwiących lichoty. 
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl