Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(64:1) Ciebie słusza chwała, Boże, w Syjon i tobie wrocona będzie obietnica w Jeruzalem. [2] »(64:2) Wysłuszaj modlitwę moję, k tobie wszelikie ciało przydzie. [3] »(64:3) Słowa złych przemogła sie nad nami i nie-w-miłościach naszych ty smiłujesz sie. [4] »(64:4) Błogosławiony, jegoż jeś wybrał i przyjął, przebywać będzie w trzemiech twojich. (64:5a) Napełnieni będziem w dobrych domu twego; święty jest kościoł twoj, [5] »(64:5b) dziwny w prawdzie. (64:6) Wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadzieja wszech końcow ziemie i w morzu daleko! [6] »(64:7a) Gotuję gory we czci swojej, opasan mocą, [7] »(64:7b) jenże smęcasz głębokość morza, źwięk cieczenia jego. (64:8a) Zamącą sie pogani [8] »(64:8b) i bać sie będą, jiż przebywają na końcoch, od znamion twojich; wyście jutrznie i wieczor kochać [sie] będziesz. [9] »(64:9) Nawiedził jeś ziemię i upojił jeś ją, rozmnożył jeś napełnić ją. (64:10) Rzeka boża napełniona jest wod, gotował jeś karmią jich, bo tako jest gotowanie jego. [10] »(64:11) Strumienie jego upoj, rozmnoż płod jego, w kapaniu jego wiesielić sie będzie rodząc. [11] »(64:12) Błogosławić będziesz koronie lata miłości twojej a pola twoja napełniona będą żyźni. [12] »(64:13) Roztyją krasy puszczej a wiesielim gory opaszą sie. [13] »(64:14) Obleczeni są baranowie owiec i padołowie będą opłwici żyta, wołać będą i zaprawdę pienie mowić będą. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl