Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(67:1) Wstani Bog i rozproszeni bądźcie nieprzyjaciele jego, i uciekajcie od lica jego, jiż nienaźrzą ❬ji❭. [2] »(67:2) Jako schodzi dym, snijdzicie, jako płynie wosk, ktory płynie od oblicza ogniowego, tako zgińcie grzeszni przed obliczym bożym, [3] »(67:3) a prawi używać będą i wiesielić sie przed Bogiem, i kochajcie sie w radości. [4] »(67:4) Pojcie Bogu, psalm mowcie imieniu jego, drogę czyńcie jemu, jenże wstąpił na zachod, Gospodzin imię jemu, (67:5a) i wiesielcie sie w obeźrzeniu jego. [5] »(67:5b) Smętni będą od oblicza jego, oćca[wie] sirot i sędzie wdow. (67:6a) Bog na mieście świętem swojem, [6] »(67:6b) Bog, jenże przebywać każe jednakiego obyczaja w domu, (67:7) jenże wywodzi jętce w mocy, takież ty, jiż sie naśmiewają, jiż przebywają w grobiech. [7] »(67:8) Boże, gdy wynidziesz w obeźrzeniu luda twego, gdy przejdziesz w puszczą, [8] »(67:9) ziemia ruszyła sie jest i zapra❬w❭dę niebiosa sie rozkapała od oblicza bożego Synaj, od oblicza bożego Israhel. [9] »(67:10) Deszcz powolny odłączysz, Boże, dziedzinie twej i rozniemogła sie jest, ty zaprawdę śćwirdził jeś ją. [10] »(67:11) Źwierzęta twoja przebywać będą w niej; nagotował jeś w słodkości twojej ubogiemu, Boże. [11] »(67:12) Gospodzin da słowo przepowiadnikom czcią wieliką. [12] »(67:13) Krol czci miły, miły a krasy domu dzielić plony. [13] »(67:14) Acz spać będziecie miedzy dwiema żako[no]ma, pierze gołębie pośrzebrzone a pośladkowie chrzebta jego w bladości złota. [14] »(67:15) Gdy widzi Niebiesski krole na niej, śniegiem ubieleni będą w Selmo❬n❭; gora boża, gora tłusta. [15] »(67:16) Gora zsiadła, gora tłusta; czemu podeźrzany imacie gory zsiadłe? [16] »(67:17) Gora, w jejże lubiło sie jest Bogu przebywać w niej, a zapra❬w❭dę Gospodzin przebywać będzie do końca. [17] »(67:18) Woz boży dziesiącią tysięcy więcszy, tysiącow wiesielących sie, Gospodzin w nich w Syna❬j❭ w świętem. [18] »(67:19) Wstąpił jeś na wysokość, jął jeś jęcstwo, wziął jeś dary na ludzioch, (67:20) bo zaprawdę niewierzące przebywać w Gospodnie Bodze. [19] »(67:21) Błogosławiony Gospodzin dnia na każdy dzień i śpieszną drogę uczyni nam Bog zbawienia naszego. [20] »(67:22) Bog nasz Bog zbawiony uczynić a gospodnowy, gospodnowy wyścia śmierci. [21] »(67:23) Wszakoż zaprawdę Bog złamie głowy nieprzyjacielow swojich, wirzch włosa chodzących w grzeszech swojich. [22] »(67:24) Rzekł Gospodzin: Z Bazan obrocę, obrocę w głębokość morza, [23] »(67:25) by sie omoczyła noga twoja we krwi, język psow twych z nieprzyjacielow od niego. [24] »(67:26) Widzieli są wchody twoje, Boże, wchody Boga mego, krola mego, jenże jest w świętem. [25] »(67:27) Przeszli są książęta przyłączeni śpiewającym pośrzod młodziczek bębennic. [26] »(67:28) W cerekwiach dobrze mowcie Bogu Gospodnu z studzien Israhel. (67:29) Tamo Bienijamin junoszka w myśli wysokiej. [27] »(67:30) Książęta Juda wodzowie jich, książęta Zabulon i książęta Neptalim. [28] »(67:31) Każy, Boże, czci twojej, poćwirdzi, Boże, to, cso uczynił jeś w nas. [29] »(67:32) Od kościoła twego, jenże jest w Jerusalem, tobie ofierować będą krolowie dary. [30] »(67:33) Karzy źwierze trzciane, zgromadzenie juńcow w krowach ludzskich, bychą wycisnęli je, jiż kuszeni są śrzebrem. (67:34a) Rozsypi pogany, jiż chcą bojow; [31] »(67:34b) przydą posłowie z Ejipta, Murzynowie przejdą ręki jego Bogu. [32] »(67:35) Krolewstwa ziemie, pojcie Bogu, śpiewajcie Gospodnu, [33] »(67:36) śpiewajcie Bogu, jenże wstąpił na niebiosa niebios ku wschodu! (67:37a) Owa da głosowi swemu głos czci; [34] »(67:37b) dajcie sławę Bogu ❬nad❭ Israhel, wielmnożstwo jego a cześć jego w obłocech. [35] »(67:38) Dziwny Bog w świętych swojich, Bog Israhel, on da cześć i moc ludu swemu, błogosławiony Bog. (67:39) Sława Oćcu i Syno❬wi, i Świętemu Duchu❭. 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl