Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 7
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gospodnie Boże moj, w tobie jeśm imiał nadzieję; zbawiona mie uczyń ode wszech, cso mie nienaźrzą, i wyba❬w❭i mie, [2] »aby niekiedy nie ułapił jako lew dusze mojej, gdy nie jest, kto by odkupił ani jenże by zbawiona uczynił. [3] »Gospodnie Boże moj, acz jeśm uczynił to, acz jest lichota w moju ręku, [4] »acz jeśm sewracał odpłacającym mnie zła, dostojno jest, bych spadł od mojich nieprzyj❬a❭cioł proznych. [5] »Goń moję duszę nieprzyjaciel i ułap, i potłocz w ziemię żywot moj, i sławę moję w proch wwiedzi. [6] »(7:6) Wstań, Gospodnie, w twojem gniewie i powyszon bądź w krajoch nieprzyjacielow mojich. (7:7a) I wstań, Gospodnie Boże moj, w kaźni, jąż jeś kazał, [7] »(7:7b) a zbor ludzski ogarnie cie (7:8a) i przeń w wysokość odydzi; [8] »(7:8b) Gospodzin sądzi ludzi. (7:9) Sędzi mie, Gospodnie, podług prawdy mojej i podług bezwiństwa mego na mię. [9] »(7:10) Skończaj sie zgłoba grzesznikow i uczynisz prześpiech prawemu, badaję sierca i pokrątki, Boże. [10] »(7:11) Prawa pomoc moja od Boga, jenże zbawione czyni imające prawa sierca. [11] »(7:12) Bog sędzia prawy, mocny i śmierny; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni? [12] »(7:13) Acz sie nie obrocicie, miecz swoj zaniosł jest, łęczysko swe nawiodł jest i nagotował je [13] »(7:14) a w tem uczynił jest ssądy śmiertne, strzały swe gorającymi uczynił jest. [14] »(7:15) Owa porodził nieprawdę i począł jest boleść, i porodził lichotę. [15] »(7:16) Jezioro otworzył i wykopał je, i wpadł w doł, jenże jest uczynił. [16] »(7:17) Obroć sie bol jego w głowę jego i w wirzch jego zgłoba jego zstępi. [17] »(7:18) Spowiadać sie będę Gospodnu podług prawdy jego i piać będę imieniu Gospodna najwyszszego. 
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl