Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 71
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(70:1a) W cię jeśm, Gospodnie, pwał, nie będę osromocon na wieki. [2] »(70:1b) W prawdzie twojej zwol mie i wytargń mie, (70:2) nakłoń ku mnie ucho twoje a zbaw mie! [3] »(70:3) Bądź mi w Boga zaszczytcę i w miasto murowane, aby zbawiona mie uczynił, (70:4) bo twardość moja i utoka moja jeś ty. [4] »(70:5) Boże moj, wymi mie z ręki grzesznego i z ręki przeciwo zakonu czyniącego i złego, [5] »(70:6) bo ty jeś śmiara moja, Gospodnie, ❬Gospodnie❭, nadzieja moja od młodości mojej. [6] »(70:7) W tobie poćwirdzon jeśm z żywota, z brzucha macierze mojej ty jeś zaszczytca moj. (70:8a) W tobie pienie moje zawżdy, [7] »(70:8b) jako dziw uczynion jeśm wielu, a ty pomocnik mocny. [8] »(70:9) Napełniona bądźcie usta moja chwały twej, bych piał sławę twoję, wszystek ❬dzień❭ wielikość twoję. [9] »(70:10) Nie porzucaj mie w czas starości; gdy sydzie cześć moja, nie ostawiaj mie. [10] »(70:11) Bo rzekli są nieprzyjaciele moji mnie a jiż strzegli dusze mojej, radę są uczynili w jedno, [11] »(70:12) rzekąc: Bog został jego, nastojcie nań i połapcie ji, bo nie jest, jenże by ji wyjął. [12] »(70:13) Boże, nie oddalaj sie ode mnie, Boże moj, na pomoc moję względni! [13] »(70:14) Osromoceni bądźcie i sidzicie uwłaczający duszy mojej, pokryci bądźcie sromotą, jiż szukają zła mnie. [14] »(70:15) Ja zaprawdę wszegdy pwać będę i przyłożę nad wszystkę chwałę twoję. [15] »(70:16) Usta moja powiedzą prawdę twoję, wszego dnia zbawienie twoje. (70:17a) Bo nie poznał jeśm pisma, [16] »(70:17b) wnidę w mocy gospodnowy, Gospodnie, pamięcien będę sprawiedlności twojej samego. [17] »(70:18) Boże, nauczył jeś mie od młodości mojej i aż ninie przepowiadać będę dziwy twoje. [18] »(70:19) I aż do postarzenia i starości, Boże, nie ostawiaj mie, (70:20) aliż zwiastuję ramię twoje pokoleniu wszelikiemu, jeż przychodzące jest, (70:21a) moc twoję [19] »(70:21b) i sprawiedlność twoję, Boże, aż w wysokie, jeż jeś uczynił wielikości. Boże, kto jest rowien tobie? [20] »(70:22) Kako wielikie pokazał jeś mi zamętki mnogie i złe, a obrociw sie żywił jeś mie i z głębokości ziemie opięć wywiodł jeś mie. [21] »(70:23) Rozmnożył jeś wielmnożstwo twoje a obrociw sie uwiesielił jeś mie. [22] »(70:24) Bo i ja spowiadać ci sie będę we ssędziech psalmowych, pra❬w❭dę, Boże, śpiewać będę tobie na gęśloch, święty Israhel. [23] »(70:25) Wiesielić sie będą wargi moje, gdy-ć będę piać, i dusza moja, jąż jeś odkupił. [24] »(70:26) Ale i język moj myślić będzie wszego dnia sprawiedlność twoję, gdy osromoceni i zasromani będą, jiż szukają zła mnie. 
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl