Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 72
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(71:1) Boże, sąd twoj krolowi daj a sprawiedlność twoję synowi krolewskiemu [2] »(71:2) sędzi❬ć❭ lud twoj w sprawiedlności a ubogie twoje w sądzie. [3] »(71:3) Przyjmicie gory pokoj ludu a pagorkowie sprawiedlność. [4] »(71:4) Sędzić będzie ubogie ludzskie i zbawiony uczyni syny [ludzi] ❬ubogich❭, i uśmierzy potwarcę. [5] »(71:5) I przebywać będzie se słuńcem i przed miesiącem w pokolenie i w pokolenie. [6] »(71:6) Zstąpi jako deszcz w runo i jako kropie kapające na ziemię. [7] »(71:7) Wznidzie we dnioch jego sprawiedlność i opłwitość pokoja, aliż odniesion będzie miesiąc. [8] »(71:8) I panać będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do krajow okręga ziem. [9] »(71:9) Przed nim padać będą Murzynowie a nieprzyjaciele jego będą lizat ziemię. [10] »(71:10) Krolowie Tarsis i ostrowowie ofierować będą, krolowie arabszczy i Saba dary przywiodą. [11] »(71:11) I modlić sie będą jemu wszystcy krolowie ziemie, wszystcy pogani służyć będą jemu. [12] »(71:12) Bo zbawił ubogiego od silnego i ubogiego, jemuż nie było pomocnika. [13] »(71:13) Odpuści ubogiemu i nieimającemu a dusze ubogich zbawiony uczyni. [14] »(71:14) Z lichw i lichoty odkupi dusze jich i poczestne imię jich przed nim. [15] »(71:15) I żyw będzie, i dadzą jemu od złota arabskiego, i kłaniać sie będą od niego zawżdy, wszego dnia błogosławić będą jemu. [16] »(71:16) Będzie śćwierdzenie w ziemi na wysokości gor, wzniesion będzie nad Libanem owoc jego i kwiść będą z miasta jako siano ziemie. [17] »(71:17) Bądź imię jego błogosławiono na wieki, przed słuńcem przebywać będzie imię jego. (71:18) I błogosławiona będą w niem wszystka pokolenia ziemie, wszystek lud wieliczyć będzie ji. [18] »(71:19) Błogosławiony Gospodzin Bog Israhel, iże uczynił dziwy wielikie sam. [19] »(71:20) I błogosławione imię wielmnożstwa jego na wieki, i napełniona będzie wielmnożstwa jego wszelika ziemia. Stań sie! stań sie! 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl