Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 73
«  Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(72:1) Kako dobry Israhel Bog tym, jiż są prawego sierca. [2] »(72:2) Moje wiem nogi ❬malem nie❭ poruszyły sie są, niemalem wyliły ❬sie❭ są pościa moja, [3] »(72:3) bo jeśm miłował na złe, pokoj grzesznym widząc, [4] »(72:4) bo nie weźrzenia śmierci jich a śćwirdzenie w pladze jich. [5] »(72:5) W robocie ludzskiej nie są a s ludźmi nie będą biczowani. [6] »(72:6) Przeto trzymała je pyszność, pokryci są lichotą i niemiłością swoją. [7] »(72:7) Wyszła jest jako od tuka lichota jich, szli są w żądzą sierca. [8] »(72:8) Myślili i mołwili są szaleność, lichotę na wysokości mołwili są. [9] »(72:9) Położyli są w niebiosa usta swoja, a język jich chodził jest po ziemi. [10] »(72:10) Przeto obroci sie lud moj tu i dniowie pełni nalezieni będą w nich. [11] »(72:11) I rzekli są: Kako Bog wie? I jestli wiedzenie na wysokości? [12] »(72:12) Owa oni grzeszni i opłwici na świecie odzierżeli są bogacstwa. [13] »(72:13) I rzekł jeśm: Tegodla przez winy sprawił jeśm sierce moje i umył jeśm miedzy niewinnymi ręce moje, [14] »(72:14) i był jeśm biczowan wszystek dzień, i pokaźń moja w jutrzniach. [15] »(72:15) I rzekł jeśm: Wypowiem tako, owa postać synow twych odrzucił jeśm [16] »(72:16) i wnimał jeśm, abych poznał to, robota jest przede mną, [17] »(72:17) aliż wnidę w świątość bożą i rozumieć będę w pośladko❬ch❭ jich. [18] »(72:18) Wszakoż zaprawdę prze zdrady położył jeś jim, porzucił jeś je, gdy są sie wznaszali. [19] »(72:19) Kako uczynieni w rozplenienie, rychło ❬ustali❭, seszli są prze lichotę swoję. [20] »(72:20) Jako sen wstających, Gospodnie, w mieście twojem obraz jich ku niczemu obrocisz. [21] »(72:21a) Bo zażgło sie jest sierce moje i pokrątki moje przemieniły sie są [22] »(72:21b) a ja ku niczemu obrocon jeśm, a nie wiedział jeśm. (72:22a) Jako kobyła uczynił jeśm sie u ciebie, [23] »(72:22b) a ja na każde z tobą. (72:23a) Trzymał jeś rękę prawicę moję [24] »(72:23b) i w woli twojej przewodził jeś mie, i se sławą przyjął jeś mie. [25] »(72:24) Cso wiem mnie jest na niebie a od ciebie cso jeśm chciał na ziemi? [26] »(72:25) Seszło jest ciało moje i sierce moje, Bog sierca mego i część moja Bog na wieki. [27] »(72:26) Bo owa jiż sie oddalają od ciebie, zginą, zgubił jeś wszystki, jiż odstąpają od ciebie. [28] »(72:27) Mnie wiem przystać Bogu dobre jest i położyć w Gospodnie Bodze nadzieję moję, (72:28) bych zjawił wszystka kazania twoja we wrociech cory Syjon. 
«  Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl