Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 74
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(73:1) Czemu jeś, Boże, odpędził do końca? Rozgniewało sie rosierdzie twoje na owce pastwy twojej? [2] »(73:2) Pamięcien bądź sebrania twego, jeż jeś osiadł od początka. (73:3) Odkupił jeś pręt dziedzistwa twego, gora Syjon, na jejżeś przebywał w niej. [3] »(73:4) Wzniesi ręce twoje w pychy jich do końca! Kielko zgłobił sie jest nieprzyjaciel w świętem! [4] »(73:5) I sławili sie są, jiż cie nienawidzieli, pośrod god twojich. (73:6) Położyli są znamiona swa znamiona, a nie poznali są jako w wyściu na wysoce. [5] »(73:7a) Jako w lesiech drew siekirami wyrąbili drzwi jego, [6] »(73:7b) w toż istne w siekirze i przesiece srzucili ją. [7] »(73:8) Zażgli są ogniem świątość twoję, w ziemi pokalali są przebyt imienia twego. [8] »(73:9) Rzekli są na swem siercu rodzina jich pospołu: Przestać każymy wszem dniom świętym bożym od ziemie. [9] »(73:10) Znamion naszych nie widzieli jesmy, już nie jest prorok a nas nie pozna dalej. [10] »(73:11) I dokąd, Boże, łajać będzie nieprzyjaciel? Draźni przeciwnik imię twoje do końca? [11] »(73:12) I czemu odwracasz rękę twoję i prawicę twoję z pośrzod łona twego do końca? [12] »(73:13) Bog wiem, krol nasz przed wieki, czynił jest zbawienie weśrzod ziemie. [13] »(73:14) Ty jeś poćwierdził we czci twojej morze, zamącił jeś głowy smokow w wodach. [14] »(73:15) Ty złamał jeś głowy smokowy, dał jeś ji karmią ludu murzyńskiemu. [15] »(73:16) Ty roztargł jeś studnie i strumie❬nie❭, ty posuszył jeś rzeki Etan[16] »(73:17) Twoj jest dzień i twoja jest noc, ty ukował jeś zorze i słuńce. [17] »(73:18) Ty jeś uczynił wszystki kraje ziemie, lato i wiosnę ty jeś stworzył je. [18] »(73:19) Pamięcien bądź tego: Nieprzyjaciel łajał Gospodnu a lud głupi rozgorzył imię twoje. [19] »(73:20) Nie dawaj źwierzom dusze spowiadającej sie tobie a dusz ubogich twojich nie zapominaj do końca. [20] »(73:21) Weźrzy na obrząd twoj, bo napełnioni są, jiż pomroczyli są sie ziemie, domowych lichot, [21] »(73:22) by sie nie otewrocił śmierny uczynion osromoconym; ubogi i nieimający chwalić będą imię twoje. [22] »(73:23) Wstań, Boże, i sędzi przą twoję, pamięcien bądź łajaniam twojim tych, jaż od głupiego są wszego dnia. [23] »(73:24) Nie zapominaj głosow nieprzyjacielow twojich, pycha jich, jiż są cie nienaźrzeli, wstępuje zawżdy. 
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl