Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 75
«  Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(74:1) Spowiadamy sie tobie, Boże, spowiadamy sie i wzowiemy imię twoje. (74:2a) Powiemy dziwy twoje; [2] »(74:2b) gdy wezmę czas, ja sprawiedlności będę sędzić. [3] »(74:3) Rozskwarła sie ziemia i wszytcy, jiż przebywają w niej; ja ućwierdził jeśm słupy jej. [4] »(74:4) Rzekł jeśm złym: Niechajcie źle czynić! i dopuszczającym sie: Nie chciejcie wznosić rogu! [5] »(74:5) Niechajcie wznaszać w wysokość rogu waszego, niechajcie mołwić przeciwo Bogu lichoty! [6] »(74:6a) bo ani ode wschoda, ani od zachoda, ani od pustych gor, [7] »(74:6b) bo Bog sędzią jest. (74:7a) Tego poniża, a onego powysza, [8] »(74:7b) bo kielich w ręce gospodnowie wina czystego pełny smiesi. (74:8) I nakłonił sie z tego w to, bo zaprawdę drożdża jego nie jest sie przemieniła, będą pić wszystcy grzeszni ziemie. [9] »(74:9) Ja zaprawdę zjawię na wieki, piać będę Bogu Jakubowu[10] »(74:10) I wszystki rogi grzesznych złamię, i powyszony będą rogowie prawego. 
«  Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl