Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 76
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(75:1) Znan w Żydowstwie Bog, w Israhel wielikie imię jego. [2] »(75:2) I uczyniło sie jest w pokoju miasto jego a przebywanie jego w Syjon. [3] »(75:3) Tamo złamał jest siły łęczyszcze, szczyt, miecz i boj. [4] »(75:4a) Świecąc ty dziwnie od gor wiekujich, [5] »(75:4b) zamącili są sie wszystcy głupi sierca. (75:5) Spali są sen swoj a nics są nie naleźli wszystcy mężowie bogacstw w ręku swoju. [6] »(75:6) Od pokarania twego, Boże Jakobow, drzemali wszystcy, jiż wsiadali są na konie. [7] »(75:7) Ty groźny jeś a kto przeciwi sie tobie? Z tego gniew twoj. [8] »(75:8) Z nieba usłyszany uczynił jeś sąd, ziemia drżała jest i odpoczynęła, [9] »(75:9) gdy wstał w sądzie Bog, by zbawiony uczynił wszytki utulne ziemie. [10] »(75:10) Bo myślenie człowiecze spowiadać sie będzie tobie a ostatkowie myślenia dzień święty będą-ć czynić. [11] »(75:11) Obiecujcie i napełniajcie Gospodnu Bogu waszemu wszytcy, jiż około jego nosicie dary, (75:12a) groźnemu i jemu, [12] »(75:12b) jenże bierze duch książęcy, groźnemu u wszech krolow ziemie. 
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl