Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 79
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(78:1) Boże, przyszli są pogani w dziedzistwo twoje, ponieczcili są kościoł święty twoj, położyli są Jerusalem w sadową strożą. [2] »(78:2) Położyli są śmiertności sługam twojim karmie ptakom nieba, mięso świętych twojich źwierzom ziemie. [3] »(78:3) Wylali są krew jich jako wodę w okręgu Jerusalem i nie był, jenże by pogrzebł. [4] »(78:4) Uczynieni jesmy przekorą sąsiadom naszym, szpila i pośmiewanie tym, jiż w okolicy naszej są. [5] »(78:5) Dokądże, Gospodnie, gniewać sie będziesz do końca, zażże sie ja❬k❭o ogień gniew twoj? [6] »(78:6) Wylej gniew twoj w pogany, jiż ciebie nie znali, i w krolewstwa, jaż imienia twego nie wzywały, [7] »(78:7) bo śniedli są Jakob i miasto jego pusto uczynili są. [8] »(78:8) Nie pamiętaj lichot naszych starych, rychło przejdą nas miłosierdzia twoja, bo ubodzy uczynieni jesmy barzo. [9] »(78:9) Podpomoży nas, Boże zbawienia naszego, i prze sławę imienia twego wyzwol nas, Gospodnie, i miłościw bądź grzechom naszym prze imię twoje, [10] »(78:10) bo snadź rzeką w pogaństwie: Gdzie jest Bog jich? I znano będzie w postacioch przed oczyma naszyma (78:11a) pomsta krwie sług twojich, jaż rozlita jest. [11] »(78:11b) Wnidzi w obeźrzeniu twojem stękanie spiętych. (78:12) Podług wielikości ramienia twego osiądź syny umarzających [12] »(78:13) i wroci sąsiadom naszym siedmkroć więcej w łono jich łajanie jich, jeż łajali tobie, Gospodnie. [13] »(78:14) My zaprawdę, lud twoj i owce pastwy twojej, spowiadać ci sie będziem tobie na wieki, (78:15) w pokoleniu i w pokoleniu zjawimy chwałę twoję. 
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl