Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 80
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(79:1) Jenże oprawiasz Israhel, rozumiej, jenże przewodzisz jako owcę Jozef, (79:2a) jenże siedzisz na cherubin, [2] »(79:2b) zjaw sie przed Efraim, Bienijamin i Manasse, (79:3) wzbudź moc twoję a przydzi, aby zbawiony uczynił nas. [3] »(79:4) Boże, obroci nas a pokaż lice twoje, i zbawieni będziem. [4] »(79:5) Gospo[spo]dnie Boże czci, i dokąd będziesz sie gniewać na modlitwę sługi twego, [5] »(79:6) karmić będziesz nas chlebem słez a picie dasz nam we słzach w mierze? [6] »(79:7) Położył jeś nas w przeciwomołwienie sąsiadom naszym a nieprzyjaciele naszy naśmiewali są nas. [7] »(79:8) Boże czci, obroci nas i pokaży oblicze twoje, i zbawieni będziem. [8] »(79:9) Winnicę z Ejipta przeniosł jeś, wyrzucił jeś pogany i sadził jeś ją. [9] »(79:10) Wodz drogi był jeś w obeźrzeniu jej i sadził jeś korzenie jej, i napełniła ziemię. [10] »(79:11) Pokryła jest gory ćma jej a chrost jej ❬jako❭ cedry boże. [11] »(79:12) Wściągła jest macice swoje aż do morza i aż do rzeki odrośli jej. [12] »(79:13) I czemu, Boże, skaził jeś ścianę jej i biorą ją wszystcy, jiż idą po drodze? [13] »(79:14) Wyrył ją wi❬e❭prz z lasa a drugi źwierz popasł jest ją. [14] »(79:15) Boże czci, obroci sie, weźrzy s nieba i widz, i nawiedź winnicę tę, [15] »(79:16) i dokonaj ją, jąż szczepiła prawica twoja, i nad synem człowieczym, jegoż jeś poćwierdził sobie. [16] »(79:17) Zażżona ogniem i podkopana, od karania oblicza twego zginą. [17] »(79:18) Bądź ręka twoja nad mężem prawice twej i nad synem człowieczym, jegoż jeś poćwierdził sobie. [18] »(79:19) I nie odchodzimy od ciebie, ożywisz nas, a imię twe wzywać będziem. [19] »(79:20) Gospodnie Boże czci, obroci nas i pokaży nam oblicze twoje, i zbawieni będziemy. (79:21) Sława Oćcu i Syno❬wi i Świętemu Duchu❭
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl