Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 81
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(80:1) Wiesielcie sie Bogu, pomocnikowi naszemu, śpiewajcie Bogu Jakob! [2] »(80:2) Weźmicie psalm a dajcie bęben, żałtarz wiesioły z gęślmi! [3] »(80:3) Trębicie w godną trąbę we znamienity dzień święcenia waszego, [4] »(80:4) bo kaźń w Israhel jest i sąd Bogu Jakob. [5] »(80:5) Świadecstwo w Josefie położył ono, gdy wyszedł z ziemie Ejipta, język, jegoż nie zna❬ł❭, usłyszał. [6] »(80:6) Odwrocił od brzemion ❬chrzebiet❭ jego, ręce jego w koszu służyle jesta. [7] »(80:7) W zamętce wezwał jeś mie i zbawił jeśm cie, i wysłuszał jeśm cie we skryci burze, kusił jeśm cie u wody przeciwomołwienia. [8] »(80:8a) Słysz, lud moj, i poświadczę cie, Israhel, będzieszli mie słuszać, [9] »(80:8b) nie będzie w tobie Bog ❬nowy❭ ani kłaniać sie będziesz bogu cudzemu. [10] »(80:9) Ja zaprawdę jeśm Gospodzin Bog twoj, jenże wywiodł jeśm cie z ziemie Ejipta, rozszyrzy usta twoja, a napełnię je. [11] »(80:10) I nie słyszał lud moj głosa mego a Israhel nie rozumiał mnie, [12] »(80:11) i puścił jeśm ❬je❭ podług żądz sierca jich; pojdą w nalezieniach swojich. [13] »(80:12) By lud moj słuszał był mie, Israhel by po drogach mojich był chodził, [14] »(80:13) za nics snadź nieprzyjaciele jich uśmierzyłbych był i na zamącające je posłałbych był rękę moję. [15] »(80:14) Nieprzyjaciele gospodnowy sełgali są jemu i będzie czas jich na wieki. [16] »(80:15) I karmił je z tuku żyta a z opoki strdzi nasycił je. 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl