Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 82
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(81:1) Bog stał we zborze bogow, w pośrzodku zaprawdę bogi rozsądza. [2] »(81:2) I dokąd sądzicie lichotę i oblicze grzesznych bierzecie? [3] »(81:3) Sędzicie nieimającemu i sirocie, cichego i ubogiego sprawcie, [4] »(81:4) wytargńcie ubogiego i nieimającego z ręki grzesznego wywolcie! [5] »(81:5) Nie wiedzieli są ani rozumieli, we ćmach chodzą; poruszą sie wszystka założenia ziemie. [6] »(81:6) Ja jeśm rzekł: Bogowie jeście i synowie Wysokiego wszystcy. [7] »(81:7) Wy zaprawdę jako ludzie mrzecie a jako jeden ze książąt padniecie. [8] »(81:8) Wstań, Boże, sędzi ziemię, bo ty dziedzicem będziesz we wszech poganoch. 
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl