Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(82:1) Boże, kto rowiennik tobie? Nie milczy ani uśmierzon bądź, Boże, [2] »(82:2) bo owa nieprzyjaciele twoji zawzniali są a jiż nienawidzieli ciebie, wznieśli głowę. [3] »(82:3) Na lud twoj zgłobili radę i myślili są przeciw świętym twojim. [4] »(82:4) Rzekli są: Pojdziem, i rozproszymy je z luda a nie będzie wspomieniono imię Israhel dalej. [5] »(82:5a) Bo myślili są jednako, pospołu przeciw tobie obrząd rozłożyli są: [6] »(82:5b) przebytki Idumeow i Ismahelit, (82:6a) Moab i Agareni, [7] »(82:6b) Gebal i Amon, i Amalech, cudzoziemcy z przebywającymi Tyr. [8] »(82:7) Bo zaprawdę Assur przyszedł s nimi, uczynili sie są na pomoc synom Lot. [9] »(82:8) Uczyni onym jako Madyjan i Syzare, jako Jabin w strumieniu Cyson! [10] »(82:9) Zginęli są w Endor, uczynili sie jako gnoj ziemie. [11] »(82:10) Położ książęta jich jako Oreb i Zeb, i Zebee, i Salmana, (82:11a) wszystka książęta jich, [12] »(82:11b) jiż są rzekli: Dziedzistwem osiądźmy świątość bożą. [13] »(82:12) Boże moj, położ je jako koło i jako śćbło przed licem wiatra! [14] »(82:13) Jako ogień, jenże żże las, i jako płomień żgący gory, [15] »(82:14) tako gonić będziesz je w burzy twojej a w gniewie twojem zamącisz je. [16] »(82:15) Napełni oblicze jich gańby, a szukać będą imienia twego, Gospodnie. [17] »(82:16) Zapłońcie sie i zamęćcie sie na wieki wiekom, i osromoceni bądźcie, i zgińcie. [18] »(82:17) I poznają, iż imię tobie Bog, ty sam najwyszszy na wszej ziemi. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl