Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 84
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(83:1a) Kako mili przebytkowie twoji, Gospodnie czci! [2] »(83:1b) Żąda i schodzi dusza moja w wieże boże. (83:2) Sierce moje i ciało moje wiesieliła sie jesta w Bog żywy. [3] »(83:3) Bo zaprawdę wrobl nalazł sobie dom a gardlica gniazdo, gdzie położy kurzęta swoja. (83:4) Ołtarzowie twoji, Gospodnie czci, krolu moj i Boże moj! [4] »(83:5) Błogosławieni, jiż przebywają w domu twojem, Gospodnie, na wieki wiekom chwalić cie będą. [5] »(83:6a) Błogosławiony mąż, jegoż jest pomoc od ciebie, wstąpienia w siercu swojem [6] »(83:6b) rozłożył w padole słez, na mieście, jeż położył. (83:7a) Bo zaprawdę błogosławienie da zakonanośca; [7] »(83:7b) pojdą ze czci w cześć, widzian będzie Bog bogow w Syjon. [8] »(83:8) Gospodnie Boże czci, usłysz modliwę moję, uszyma usłysz, Boże Jakob! [9] »(83:9) Zaszczytca nasz, przyźrzy, Boże, i weźrzy w oblicze pomazańca twego! [10] »(83:10) Bo lepszy jest dzień jeden w trzemiech twojich nad tysięcy. (83:11) Wybrał jeśm odrzucon być w domu Boga mego więcej, niż bydlić w przebytcech grzesznikow. [11] »(83:12) Bo miłosierdzie i prawdę miłuje Bog, miłość i sławę da Gospodzin, (83:13a) nie zbawi dobr jich, jiż chodzą w niewinowacstwie. [12] »(83:13b) Gospodnie czci, błogosławiony mąż, jenż pwa w cię. 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl