Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 86
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) Nakłoń, Gospodnie, ucho twoje i wysłuszaj mie, bo nieimający i ubogi jeśm ja! [2] »(85:2) Strzeży dusze mojej, bo święty jeśm, zbawiona uczyń sługę twego, Boże moj, pwającego w cię! [3] »(85:3a) Smiłuj sie nade mną, Gospodnie, bo ku tobie wołał jeśm wszego dnia, [4] »(85:3b) uwiesiel duszę sługi twego, bo ku tobie, Gospodnie, duszę moję podźwigł jeśm. [5] »(85:4) Bo ty, Gospodnie, lubieźliwy i cichy jeś, i wiele miłosierdź wszem wzywającym ciebie. [6] »(85:5) Uszyma poczuj, Gospodnie, modlitwę moję i rozumiej głosowi prośby mojej! [7] »(85:6) W dzień zamęta mego wołał jeśm k tobie, bo wysłuszał jeś mie. [8] »(85:7) Nie jest rowiennik tobie w bodzech, Gospodnie, i nie jest podług dział twojich. [9] »(85:8) Wszystcy pogani, ktorekoli jeś uczynił, przydą i kłaniać sie będą przed tobą, Gospodnie, i sławić będą imię twoje, [10] »(85:9) bo wieliki jeś ty i czyniący dziwy, ty jeś Bog sam. [11] »(85:10) Przewiedzi mie, Gospodnie, w drodze twojej, abych wszedł w prawdzie twojej, wiesiel sie sierce moje, aby sie bało imienia twego. [12] »(85:11) Spowiadać sie będę tobie, Gospodnie Boże moj, we wszem siercu mojem i sławić będę imię twe ❬na wieki❭, Gospodnie, [13] »(85:12) bo miłosierdzie twoje wielikie jest nade mną i wytargł jeś duszę moję z piekła niższego. [14] »(85:13) Boże, źli wstali są na mię i zbor mocarzow szukali dusze mojej a nie przekładali ciebie w obeźrzeniu jich. [15] »(85:14) A ty, Gospodnie, lutościwiec i miłosierdny, mogący i wiele miłosier, i prawdziwy, [16] »(85:15) weźrzy na mię i smiłuj sie nade mną, daj cesarzstwo dziecięci twemu i zbawiona uczyń syna dziewki twojej! [17] »(85:16) Uczyń se mną znamię w dobrem, aby widzieli, jiż mie nienaźrzeli, i osromoceni bądźcie, bo ty, Gospodnie, podpomogł jeś mie i ucieszy[szy]ł jeś mie. 
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl