Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 92
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(91:1) Dobrze jest spowiadać sie w Gospodnie i śpiewać imieniowi twemu wysoce [2] »(91:2) ku powiadaniu rano miłosierdzie twoje a prawdę twoję przez noc [3] »(91:3) w dziesiąci strun żałtarza, z pienim i z gęślmi. [4] »(91:4) Bo kochał mie jeś, Gospodnie, w uczynieniu twojem i w działa❬ch❭ ręku twoju będę sie wiesielić. [5] »(91:5) Kako uwieliczyła sie są działa twoja, Gospodnie! Barzo głębokie uczyniły sie są myśli twoje. [6] »(91:6) Mąż głupi nie poznaje i szalony nie urozumie tego. [7] »(91:7) Gdy wzniesieni będą grzeszni jako siano i pokażą sie wszystcy, jiż stroją lichotę, (91:8a) abychą zginęli na wieki wiekom, [8] »(91:8b) ty zaprawdę najwyszszy na wieki, Gospodnie. [9] »(91:9) Bo owa nieprzyjaciele twoji, Gospodnie, bo owa nieprzyjaciele twoji zginą i rozproszeni będą wszytcy, jiż stroją lichotę. [10] »(91:10) I powyszon będzie jako jednorożec rog moj a starość moja w miłosierdziu opłwitem. [11] »(91:11) I nienaźrzało jest oko moje nieprzyjacielow mojich, i na wstające na mię źle czyniące[m] usłyszy ucho moje. [12] »(91:12) Prawy jako palma kwiść będzie a jako cedr libański rozpłodzi sie. [13] »(91:13) Szczepieni w domu bożem w trzemiech domu Boga naszego kwiść będą. [14] »(91:14a) Jeszcze rozpłodzą sie w starości opłwitej a dobrze cirzpiący będą, [15] »(91:14b) bychą zjawili, (91:15) bo prawy Gospodzin Bog nasz i nie jest lichota w niem. 
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl