Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(94:1) Podźmy, wiesielmy sie Gospodnu, śpiewajmy Bogu, zbawicielu naszemu, [2] »(94:2) przejdzimy oblicze jego w spowiedzi i w psalmiech pojmy jemu. [3] »(94:3) Bo Bog wieliki Gospodzin i krol wieliki nade wszemi bogi. (94:4) Bo nie odpędził Gospodzin luda swojego. [4] »(94:5) Bo w ręce jego są wszystki kraje ziemie i wysokości gor jego są. [5] »(94:6) Bo jego jest morze a on uczynił je i suchą ręce jego stworzyle. [6] »(94:7a) Podźmy, pokłońmy sie i padńmy przed Bogiem, płaczymy przed Gospodnem, jenże uczynił nas, [7] »(94:7b) bo on jest Gospodzin Bog nasz, (94:8a) a my lud jego i owce pastwy jego. Dzisia acz głos jego usłyszycie, [8] »(94:8b) niechajcie zaćwierdzać sierca wasza, (94:9a) jako w rozgarzaniu podług dnia kuszenia na puszczy, [9] »(94:9b) gdzież kusili są mnie oćcowie waszy, skusili są i widzieli są działa moja. [10] »(94:10) Czterdzieści lat rozgniewan jeśm był pokoleniu onemu i rzekł jeśm: Weżgi ci błądzą siercem (94:11a) a ci nie poznali są drog mojich. [11] »(94:11b) Jakoż jeśm przysiągł w gniewie mojem, nie wnidą w odpoczywanie moje. 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl