Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 99
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(98:1) Gospodzin krolował, gniewajcie sie ludzie; jenże siedzisz na cherubin, porusz sie ziemia. [2] »(98:2) Gospodzin w Syjon wieliki i wyszszy nade wszemi ludźmi. [3] »(98:3a) Spowiadajcie sie imieniu twemu wielikiemu, bo groźne i wielikie jest, [4] »(98:3b) a cześć krolowa sąd miłuje. (98:4) Ty nagotował jeś słodkości, sąd i prawotę w Jakob ty jeś uczynił. [5] »(98:5) Powyszajcie Gospodna Boga naszego i chwalicie podnożek nog jego, bo [w]święty jest. [6] »(98:6) Mojżesz i Aaron w kapłaniech jego a Samuel miedzy tymi, jiż wzywają imię jego. (98:7a) Wzywali są Gospodna, a on wysłuchawa je [7] »(98:7b) a we słupie obłoka mołwiasze k nim. (98:8) Strzegli sąświadecstw jego i kaźń jego, jąż dał jim. [8] »(98:9) Gospodnie Boże nasz, ❬ty wysłuchawał jeś je, Boże❭, ty miłościw jeś był jim a mszczę wszystki nalezienia jich. [9] »(98:10) Powyszajcie Gospodna Boga naszego i chwalicie na gorze świętej jego, bo święty Gospodzin Bog nasz. 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl