Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » 1 Księga Samuela » Rozdział 2
«  2 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(1) Wiesieliło sie sierce moje w Gospodnie i powyszon jest rog moj w Bodze[m] mojem. (2) Rozszyrzyła są sie usta moja na nieprzyjaciele moje, bo radowała jeśm się we zbawieniu twojem. [2] »(3) Nie jest święty, jakoż jest Gospodzin, ani też jest jiny kromie ciebie a nie mocnego jako Bog nasz. [3] »(4) Nie wspładzajcie mołwić wysokich rzeczy pochwalając sie. (5) Otstępcie stare z ust waszych, bo Bog nauk Gospodzin jest ❬a jemu❭ gotują myśli. [4] »(6) Łęczysko mocnych przemożono jest a mdli ogarnioni są siłą. [5] »(7) Napełnieni pirzwej za chlebmi są sie posadzieli a łaczni nakarmieni, (8) aliż jałowa narodziła wiele jich a jaż wiele imiała jest synow, rozniemogła się. [6] »(9) Gospodzin umarza i ożywia, wwodzi do piekła i wywodzi. [7] »(10) Gospodzin ubogiego czyni i ubogaca, uśmierza i powysza, [8] »(11) krzeszę z prochu ubogiego a z gnoja powyszaję nędz❬n❭ego, (12) aby siedział se książęty a stolec sławy trzymał. (13) Bo gospodnowy są ścieżeje ziemie i postawił na nie świat. [9] »(14) Nogi świętych swojich schowa a niemiłościwi we ćmach zamilkną, bo nie we swej mocy pokrzepion będzie mąż. [10] »(15) Gospodna lękać będą się przeciwnicy jego i nad nimi w niebiech będzie grzemieć. (16) Gospodzin będzie sędzić kraje ziemskie i da cesarztwo krolu swojemu, i powyszy rog pomazańca swojego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl