Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 1
«  1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm. (1:1) Błogosławiony mąż, jen nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział, [2] »ale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy. [3] »(1:3) A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w czas swoj, (1:4) a i list jego nie spadnie; i wszystko, cokoli uczyni, zdarzy sie. [4] »(1:5) Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jen rzuca wiatr od oblicza ziemie. [5] »(1:6) Przetoż nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzeszni w radzie prawych, [6] »(1:7) bo zna Bog drogę prawych, a droga złosnych zaginie. Sława ❬...❭  
«  1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl