Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 10
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(9:22) Przecz jeś, Gospodnie, odszedł daleko? Nenaźrzysz w potrzebiznach i w zamęciech? [2] »(9:23) Kiedy sie pyszni złosny, zażega się ubogi; zjimani będą w radach, ktorymi myślą. [3] »(9:24) Iże chwalon bywa grzeszny w żądze dusze swej i złosny błogosławion bywa. [4] »(9:25) Rozgniewał Boga grzesznik, podług wielikości gniewu swego nie będzie szukał. (9:26a) Nie jest Bog przed oczyma jego, [5] »(9:26b) pokalony są drogi jego wszelikiego czasu. (9:27) Oddalony będą sądy twoje od oblicza jego, wszem nieprzyjacielom swym będzie panował. [6] »(9:28) Bo rzekł w siercu swym: Nie poruszon będę od pokolenia w pokolenie bez złego. [7] »(9:29) Jegoż usta złorzeczenia pełny są i gorzkości, i zdrady, pod językiem jego robota i boleść. [8] »(9:30) Siedzi w załogach z bogatymi w tajemnicach, aby zabił niewinnego. (9:31a) Oczy jego na ubogiego patrzą, [9] »(9:31b) grozi we skryciu jako lew w jaskini swojej. (9:32) Grozi, aby ułapił ubogiego, ułapić ubogiego, kiedy ji przyciąga. (9:33a) W sidle swoim uśmierzy ji, [10] »(9:33b) nakłoni sie i padnie, gdy panować będzie ubogim. [11] »(9:34) Bo rzekł w siercu swoim: Zapomniał Bog, odwrocił lice swoje, by nie widział do końca. [12] »(9:35) Powstań, Gospodnie Boże, i powyszszona bądź ręka twoja, by nie zapomniał ubogich. [13] »(9:36) Przecz rozgniewał złosny Boga? Bo rzekł w siercu swem: Nie będzie szukał [Bog]. [14] »(9:37) Widzisz, eż ty trud i boleści znamionasz, aby je dał w ręce twoje. (9:38) Tobie ostawion jest ubogi, sirocie ty będziesz pomocnik. [15] »(9:39) Zetrzy ramię grzesznego i złościwego; szukan będzie grzech jego, i nie będzie nalezion. [16] »(9:40) Gospodzin będzie krolował na wieki i na wieki wiekom; zginiecie pogani z ziemie jego. [17] »(9:41) Żądzą ubogich wysłyszał Gospodzin; zgotowanie sirc jich słyszało ucho twoje. [18] »(9:42) Sędzi sirocie i pokornemu, aby więce nie śmiał wyszszyć się człowiek na ziemi. Sława ❬...❭  
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl