Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 100
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidow. (99:1a) Pojcie Bogu, wszystka ziemia, [2] »(99:1b) służcie Bogu w wesielu! (99:2) Wnidźcie przedeń w radości! [3] »(99:3) Wiedzcie, iże Gospodzin tenci jest Bogiem, onci uczynił nas, a nie my nas, (99:4a) lud jego i owce pastwy jego. [4] »(99:4b) Wnidźcie we wrota jego w chwale, trzemy jego w chwale pochwalcie ji. (99:5a) Chwalcie imię jego, [5] »(99:5b) bo słodki jest Bog, na wieki miłosierdzie jego i aliż w pokolenie i w pokolenie prawda jego. 
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl