Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 102
«  Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(101:1) Boże, usłysz modlitwę moję i wołanie moje k tobie przydzie. [2] »(101:2) Nie odwracaj oblicza twego ode mnie; w ktorykoli dzień mącon będę, nakłoń ku mnie ucho twoje. (101:3) W ktorykoli dzień wzowę cie, rychło usłysz mie. [3] »(101:4) Bo zaginęły jako dym dni moje a kości moje jako skwirczek seschły sie. [4] »(101:5) Uderzon jeśm jako siano i seschło sie sierce moje, bo jeśm zapomniał jeść chleba mego. [5] »(101:6) Od głosa stękania mego przylnęła są usta moja ku mięsu memu. [6] »(101:7) Podobien uczynion jeśm pelikanu puszczej, uczynion jeśm jako lelek w domku. [7] »(101:8) Czuł jeśm i uczynioneśm jako wrobl szczegielny w pokryciu. [8] »(101:9) Wszystek dzień przegarzali mie nieprzyjaciele moji a jiż mie chwalili, przeciw mnie przysięgali. [9] »(101:10) Bo popioł jako chleb jadł jeśm a picie moje z płaczem mieszałeśm [10] »(101:11) od oblicza gniewa rozgniewania twego, bo wznaszając przytrąciłeś mie. [11] »(101:12) Dniowie moji jako cień odchylili sie a ja jako siano zwiądł jeśm. [12] »(101:13) Ale ty, Boże, na wieki przebywasz a pamiętne twoje od pokolenia w pokolenie. [13] »(101:14) Ty wstanąc smiłujesz sie nad Syjon, bo czas smiłowania jego, bo przyszedł czas. [14] »(101:15) Bo lubo było sługam twoim kamienie jego i nad ziemią jego smiłujesz sie. [15] »(101:16) I bać sie będą pogani imienia twego, Boże, i wszystcy krolowie ❬ziemie❭ sławy two[jo]jej. [16] »(101:17) Bo usiedlił Gospodzin Syjon i widzian będzie w sławie swojej. [17] »(101:18) Weźrzał na modlitwę pokornych i nie wzgardził modlitwą jich. [18] »(101:19) Napisana bądźcie ta w pokoleniu drugiem, a lud, jen stworzon ❬będzie❭, chwalić będzie Boga. [19] »(101:20) Bo weźrzał z wysokości świętej swojej, Bog z nieba na ziemię weźrzał, [20] »(101:21) by usłyszał wzdychanie spiętych, by rozwiązał syny zagubionych, [21] »(101:22) aby zjawili w Syjon imię boże a chwałę jego w Jeruzalem, [22] »(101:23) we wchodzenie luda w jedno, a krolowie by służyli Gospodnu. [23] »(101:24) Odpowiedział jemu na drodze mocy swe: Małość dniow ❬mych❭ zjaw mnie! [24] »(101:25) Nie odzywaj mie pośrzod dniow mych, w pokolenie i w pokolenie lata twoja. [25] »(101:26) Na począce ty jeś, Boże, ziemię założył a działa ręku twoju są niebiosa. [26] »(101:27) Ony zginą, ale ty przebędziesz a wszystcy jako odzienie zstar❬z❭eją sie (101:28a) i jako odzienie przemienisz je i przemienią sie, [27] »(101:28b) ale ty tenże isty jeś a lata twoja nie zemniejszą sie. [28] »(101:29) Synowie sług twoich przebywać będą a siemię jich na wieki sprawiono będzie. 
«  Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl