Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 104
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid. (103:1) Błogosław, dusza moja, Bogu! Gospodnie Boże moj, powielbion jeś silno. (103:2a) Chwałą i krasą oblekł jeś sie, [2] »(103:2b) ogardnion światłością jako odzienim, (103:3a) rozciągając niebo jako skorę, [3] »(103:3b) jenże pokrywasz wodami wirchy jego, (103:4) jenże kładziesz obłok wstąpienie twoje, jenże chodzisz na skrzydlech wiatrow, [4] »(103:5) jenże czynisz anjoły twoje duchy a sługi twoje ogniem zażegającym, [5] »(103:6) jenżeś założył ziemię na ustawictwie jej; nie nakłoni sie na wieki wiekom. [6] »(103:7) Głębokość jako odzienie odziew jego, na gorach staną wody. [7] »(103:8) Od porokowania twego ucieką, od głosa groma twego będą strzępać. [8] »(103:9) Wstąpają gory i zstąpają pola na mieśce, jeżeś założył jim. [9] »(103:10) Kraj położył jeś jim, jegoż nie przestąpią ani sie obrocą pokryć ziemię, [10] »(103:11) jenże wypuszczasz studnie w padolech; miedzy pośrodkiem gor pojdą wody. [11] »(103:12) Pić będzie wszystek źwierz pola, czakać będą łosiowie w pragności swoje. [12] »(103:13) Nad nimi ptacy nieba bydlić będą, z pośrod opok dadzą głosy. [13] »(103:14) Zmaczający gory z wysokości jich, z owoca dział twoich nasycona będzie ziemia, [14] »(103:15) dając siano wardęgam a ziele służbie ludzkie, (103:16a) by wywiodł chleb z ziemie, [15] »(103:16b) a wino uwiesieli sierce człowiecze, (103:17) by uwiesielił lice w oleju, a chleb sierce człowiecze stwirdzi. [16] »(103:18a) Nasycona będą drwa polna a cedrowie libańszczy, jeż sadził; [17] »(103:18b) tamo wroble gnieździć będą. (103:19a) Herodyjaszow dom wodz jich, [18] »(103:19b) gory wysokie jeleniom, opoka utoka jeżom. [19] »(103:20) Uczynił miesiąc w czasu, słońce poznało zachod swoj. [20] »(103:21) Położyłeś ćmy, i uczyniła sie noc, w niej chodzić będą wszelika źwierzęta lasa, [21] »(103:22) szczenięta lwow rzwiąc, by chwatały a szukały od Boga karmi sobie. [22] »(103:23) Wezszło słońce, a zgromadziły sie, a w barłodzech swoich pomieszczą sie. [23] »(103:24) Wynidzie człowiek na działo swe i na skutę swoję aż do wieczora. [24] »(103:25) Kako wielbiona są działa twoja, Boże! Wszystko w mądrości jeś uczynił, napełniona jest ziemia osiędzenim twoim. [25] »(103:26) To morze wielikie i szyrokie rękama, tamo ❬łażący❭ źwierz, jemuż nie jest czysła, (103:27a) źwierz mały z wielikim, [26] »(103:27b) tamo łodzie przejdą, (103:28a) smok ten, jegożeś stworzył na obłudzanie jemu, [27] »(103:28b) wszystki od ciebie czakają, by dał jim karmią w czas. [28] »(103:29) Dawanim twym onym zbirać będą, w otworzeniu ręku twoju wszystko napełniono będzie dobroty. [29] »(103:30) Ale w odwroceniu oblicza twego zamąceni będą, otejmiesz duch jich, i zginą a we proch swoj obrocą sie. [30] »(103:31) Wypuść duch twoj, i stworzony będą, i odnowisz oblicze ziemie. [31] »(103:32) Bądź sława boża na wieki; wiesielić sie będzie Gospodzin w dzielech swoich, [32] »(103:33) jenż źrzy na ziemię i każe jej drżeć, jenże dotyka gor i kurzą sie. [33] »(103:34) Piać będę Bogu w żywocie mym, śpiewać będę Bogu memu, pojądże jeśm. [34] »(103:35) Wiesiołe bądź jemu mołwienie moje, ale ja kochać sie będę w Bodze. [35] »(103:36) Zgińcie grzeszni z ziemie i złośni, tako iżby jich nie było. Błogosław, dusza moja, Bogu! 
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl