Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(106:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [2] »(106:2a) Rzeczcie, jiż odkupieni są od Gospodna, jeż odkupił z ręki nieprzyjacielowej [3] »(106:2b) i z krolewstw sebrał je, (106:3) ode wschoda słońca aż do zapada, od połnocy i morza. [4] »(106:4) ądzili na puszczy w powodziu, drogi miasta przebyta nie naleźli. [5] »(106:5) Łacznąc i pragnąc dusza jich w nich zaginęła. [6] »(106:6) I zawołali ku Bogu, gdy mąceni, a z potrzebizn jich wytargł je [7] »(106:7) i wwiodł je na drogę prostą, aby szli w miasto przebyta. [8] »(106:8) Spowiadajcie sie Gospodnu miłosierdzia jego a dziwy jego synom ludzkim, [9] »(106:9) bo nasycił duszę czczą i duszę łaczną nasycił dobra. [10] »(106:10) Siedzące we ćmach i w cieniu śmierci, skowane w żebractwie i w żelezie, [11] »(106:11) bo rozgorzyli mołwy boże i radę Najwyszszego rozdraźnili, [12] »(106:12) i pokorzono jest w robotach sierce jich, i rozniemogli sie, i nie był, jen by pomogł. [13] »(106:13) I zawołali ku Bogu, gdy mąceni, a z potrzebizn jich wyzwolił je [14] »(106:14) i wywiodł je ze ćmy i z cienia śmierci, i przekowy jich złamał. [15] »(106:15) Spowiadajcie sie Bogu miłosierdzia jego a dziwy jego synom ludzkim, [16] »(106:16) bo starł wrota mosiądzowa i zawory żelazne zbił. [17] »(106:17) Przyjął je z drogi złości jich, prze krzywdy ciem jich pokorzeni są. [18] »(106:18) Wszeliką karmią żadała sie dusza jich i przybliżyli sie aż do wrot śmierci. [19] »(106:19) I zawołali ku Bogu, gdy mąceni, a z potrzebizn jich wywolił je, [20] »(106:20) posłał słowo swoje i uzdrowił je, i wytargł je z zginienia jich. [21] »(106:21) Spowiadajcie sie Bogu miłosierdzia jego, dziwy jego synom ludzkim, [22] »(106:22) i wzdajcie modłę chwały, i zjawią działa jego w radości. [23] »(106:23) Jiż to zstąpają na morze w łodziach, czyniąc działa w wodach mnogich, [24] »(106:24) ci widzieli działa boża a dziwy ❬jego❭ w głębokości. [25] »(106:25) Rzekł i stał duch wełny i powyszyły sie wełny jego. [26] »(106:26) Wstąpają aż do nieba i zstąpają aż do głębokości, dusza jich we złych zniemogła. [27] »(106:27) Zamącili sie i poruszyli sie jako pijany, i wszystka mądrość pożarta jest jich. [28] »(106:28) I wołali ku Bogu, gdy zamąceni, i z potrzebizn jich wywiodł je, [29] »(106:29) i postawił wełnę jich w cichość, i umi❬l❭kły wełny jich. [30] »(106:30) I radowali sie, iże milczeły, i wwiodł ❬je❭ w przystań żądzej jich. [31] »(106:31) Spowiadajcie sie Bogu miłosierdzia jego, dziwy jego synom ludzkim, [32] »(106:32) i powyszycie je❬go❭ we zborze luda, i na stolcu starzejszych chwalcie ji. [33] »(106:33) Położył rzeki w puszczą a wychod wod w pragność, [34] »(106:34) ziemię płodzistą w słoność, od złości mieszkających w niej. [35] »(106:35) Położył puszczą w stawy wod a ziemię przez wody w wychody wod [36] »(106:36) i posadził tamo łaczne, i stawili miasto przebyta, [37] »(106:37) i siali role[j], i sadzili winnice, i czynili owoc narodzenia. [38] »(106:38) Błogosławił jim i rozmnożyli sie barzo, i wardęgi jich nie umniejszył. [39] »(106:39) I mało sie jich uczyniło, i mąceni są od zamęta złych i boleści. [40] »(106:40) Wyliła sie swada na książęta i błędzić je puścił w przezdrodze, a nie na drodze. [41] »(106:41) I pomogł jako ubogiemu z nędze, i położył jako owce czeladzi. [42] »(106:42) Uźrzą prawi i wiesielić sie będą a wszelka złość zatka usta swa. [43] »(106:43) Ktory mądry a strzec będzie tego i urozumie miłosierdzia boża? 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl