Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 108
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(107:1) Gotowe sierce moje, Boże, gotowe sierce moje, chwalić i piać będę w sławie mojej. [2] »(107:2) Wstań, żołtarzu i gęśli, wstanę na świtaniu. [3] »(107:3) Chwalić cie będę w ludzioch, Boże, i piać będę tobie w postacioch, [4] »(107:4) bo wielikie jest na niebiech miłosierdzie twoje i aliż do obłokow prawda twoja. [5] »(107:5a) Powyszszy sie na niebie, Boże, i nade wszą ziemią sława twoja, [6] »(107:5b) aby zbawieni mili twoi. (107:6a) Zbawioną uczyń prawicę twoję a usłysz mie. [7] »(107:6b) Bog mołwił jest w świętym swojem: (107:7) Wiesielić sie będę i rozdzielę Sycymę, i nizinę stanow rozmierzę. [8] »(107:8) Moj jest Galaad i moj jest Manasses, i Effraim przyjęcie głowy mojej. (107:9a) Juda krol moj, [9] »(107:9b) Moab łatka nadziei mojej. (107:10) W Idumeją wciągnę obow moję, mnie cudzoziemcy przyjaciele sczynili sie. [10] »(107:11) Kto mie przewiedzie w miasto grodzone? Kto mie przewiedzie aż do Idumeej? [11] »(107:12) Wszako ty, Boże, jenżeś odpędził nas? I nie wynidziesz, Boże, w mocach naszych? [12] »(107:13) Daj nam pomoc z zamęta, bo prozne zbawienie człowiecze. [13] »(107:14) W Bodze uczynimy siłę a on w nic dowiedzie nieprzyjaciele nasze. 
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl