Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 110
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(109:1) Rzekł jest Bog moj Gospodnu memu: Siądź na prawicy mojej, (109:2) aliż położę nieprzyjaciele twoje podnożek nog twoich. [2] »(109:3) Pręt mocy twojej w❬y❭puści Gospodzin ot Syjon, paniać będzie pośrzod nieprzyjacielow twoich. [3] »(109:4) Z tobą początek w dzień mocy twojej w światłościach [twoich] ❬świętych❭; od żywota przed lucyferem urodziłeśm cie. [4] »(109:5) Przysiągł jest Gospodzin a nie będzie sie kajać: Ty jeś pop na wieki podług zakona Melchisedech. [5] »(109:6) Gospodzin na prawicy twojej, złomił jest w dzień gniewa swego krole. [6] »(109:7) Sędzić będzie w postaciach, napełni upadzenia, strzęsie głowy w ziemi mnogich. [7] »(109:8) Z strumienia na drodze pić będzie, przeto powyszszy głowę. 
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl