Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. Dawid. (110:1) Chwalić cie będę, Boże, we wszem sircu moim, w radzie prawych i we zborze. [2] »(110:2) Wielika działa boża, wynaleziona we wszystkie wolej jego. [3] »(110:3) Chwała i wielikość działo jego a prawda jego przebywa na wiek wieka. [4] »(110:4a) Pamięć uczynił jest dziwow swoich lutościwy i miłosierny Bog, [5] »(110:4b) karmią dał jest bojącym sie jego, (110:5a) pomnieć będzie na wieki obrząd swoj. [6] »(110:5b) Siłę dział swoich zjawi ludu swojemu, (110:6a) by dał jim dziedzinę poganow. [7] »(110:6b) Działa ręku jego prawda i sąd, (110:7a) wiernie jego wszystki kaźni, [8] »(110:7b) potwirdzeny na wieki wiekom, uczynione w prawdzie i w prawocie. [9] »(110:8) Odkupienie posłał Bog ludu swemu, wskazał jest na wieki obrząd swoj. (110:9a) Święte i groźne imię jego, [10] »(110:9b) początek mądrości bojaźń boża. (110:10) Rozum dobry wszem czyniącym ji, chwalenie jego przebywa na wiek wieka. 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl