Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 112
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. (111:1) Błogosławiony mąż, jen boji sie Boga, w kaźności jego chcieć będzie barzo. [2] »(111:2) Mocne na ziemi będzie siemię jego, pokolenie prawych błogosławiono będzie. [3] »(111:3) Sława i bogatctwo w domu jego a prawda jego przebywa na wiek wiekom. [4] »(111:4) Wezszła jest we ćmach światłość prawym, miłościwy i miłosierny, i prawy. [5] »(111:5a) Wiesioły człowiek, jenże sie smiłuje i pożycza, rozłoży mołwy swoje w sądzie, [6] »(111:5b) bo na wieki nie będzie poruszon. (111:6a) W pamięci wiekujej praw będzie, [7] »(111:6b) o❬d❭ słyszenia złego nie będzie sie bać. (111:7a) Gotowo sierce jego pwać w Boga, [8] »(111:7b) poćwirdzono jest serce jego, nie poruszy sie, aliż wzgardzi ni❬e❭przyjacielmi swymi. [9] »(111:8) Rozsypał, dał jest ubogim, prawota jego przebywa na wieki wiekom, rog jego powyszon będzie w sławie. [10] »(111:9) Grzeszny uźrzy a gniewać sie będzie, zęby swymi skrżytać będzie i marczeć, żądza grzesznych zaginie. 
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl